Visit Us On Facebook

Otvorene su prijave za nagradu za inovativne projekte u području međukulturalnog i međureligijskog dijaloga

Objavio Filip Medak

Nagrada za međukulturna postignuća (IAA) ključni je projekt za međukulturalni i međureligijski dijalog austrijskog Saveznog ministarstva za europske i međunarodne poslove . Nagrada se dodjeljuje za uspješne i inovativne projekte u području međukulturalnog i međureligijskog dijaloga, u Austriji i globalno.

IAA promovira međukulturalne i međureligijske projekte u području umjetnosti, kulture, mladih, ljudskih prava, obrazovanja o globalnom građanstvu, integracije, ravnopravnosti spolova. Projekti trebaju biti u provedbi ili već provedeni.                 

Teme:

Dijalog je višestruk pojam. Tematski prioriteti prema austrijskom strateškom fokusu olakšavaju kompatibilnost prijavljenih projekata. Stoga projekti koji se prijavljuju za IAA, dok promiču međukulturni ili međureligijski dijalog u širem smislu, također moraju biti aktivni u barem jednom od sljedećih područja:

  • Umjetnost/Kultura
  • Mladost
  • Ljudska prava
  • Obrazovanje za globalno građanstvo
  • Integracija
  • Ravnopravnost spolova

Opći kriteriji prihvatljivosti:

Prijave mogu podnijeti samo nevladine organizacije (uključujući udruge, zaklade, dobrotvorne obrazovne ustanove, vjerske organizacije i komercijalne organizacije) čiji su projekti uglavnom usmjereni na međukulturalni i međureligijski dijalog. Državne, znanstvene, istraživačke ili međunarodne institucije isključene su iz upisa.

Projekti koji su već bili prijavljeni u prošlosti, ali nisu pobijedili, mogu se ponovno prijaviti.

Projekti se mogu prijaviti za najviše dvije kategorije dodjele ako ispunjavaju navedene kriterije prihvatljivosti.

U obzir će se uzeti samo potpuno ili barem djelomično provedeni projekti koji već mogu pokazati provjerljiv učinak i rezultate. Molimo da se suzdržite od slanja koncepata projekata koji još nisu realizirani.

Nagrade će se dodijeliti u 5 kategorija u iznosima od 6.000 i 10.000 eura, a krajnji rok za prijavu je 17. ožujka 2024. godine .

Za više informacija na linku: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/otvorene-prijave-za-nagradu-za-inovativne-projekte-u-podrucju-medukulturalnog-i-medureligijskog-dijaloga

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook