Visit Us On Facebook

OTVORENI JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2024. godini

Objavio Filip Medak

Svrha i cilj Poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane i/ili se ne mogu financirati po redovnim javnim pozivima Ministarstva za udruge, ili se predlažu za financiranje zbog posebnih okolnosti, na temelju Provedenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021. – 2024.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 100.000,00 eura.

Prijave za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti (prihvatljivi prijavitelji):

  • Udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata) i/ili provode aktivnosti usmjerene na Domovinski rat i braniteljsku te stradalničku populaciju iz Domovinskog rata
  • Udruge koje su uskladile statut sa Zakonom  o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prihvatljive aktivnosti/potrebe za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

  • Koje se iz opravdanih razloga nisu mogle uredno planirati i/ili se ne mogu financirati putem redovnih javnih poziva Ministarstva u tekućoj proračunskoj godini, što udruga u prijavi mora detaljno obrazložiti, a od značaja su i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata i
  • Potpora udruzi radi stabilizacije i mogućnosti nastavka rada i djelovanja, a ukoliko su iscrpljene druge mogućnosti što udruga mora u prijavi detaljno obrazložiti.

Financijska potpora za aktivnosti /potrebu iz točke V. Poziva može pojedinačno iznositi do najviše 1.000,00 eura.

Rok za prijavu na Poziv je 60 dana od objave, zaključeno s 10.svibnja 2024. godine.

Za više informacija na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//Dokumenti%202024/Otvoreni%20javni%20poziv%20za%20dodjelu%20jednokratne%20nov%C4%8Dane%20potpore%20udrugama%20u%202024%20godini//1.%20JP%20jednokratne%20udruge%202024.pdf

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook