Visit Us On Facebook

OTVORENI JAVNI POZIV za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prihodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini

Objavio Filip Medak

Predmet poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini. Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat, na temelju Provedenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021 – 2024.

Prijave za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti (prihvatljivi prijavitelji):

Udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i

Udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

  • vijenci i svijeće
  • organizirani prijevoz
  • hrana i osvježenje za sudionike obilježavanja i pribor za jelo
  • najam opreme, prostora i drugi tehnički uvjeti koji se moraju osigurati za provođenje aktivnosti
  • tisak plakata, zahvalnica, pozivnica i plaketa sa službeno registriranim i drugim prihvatljivim oznakama i natpisima, slanje pozivnica
  • majice i kape, sa službeno registriranim i drugim prihvatljivim oznakama i natpisima
  • osiguranje hitne medicinske pomoći i zaštitarskih usluga
  • tehnički uvjeti koji se moraju osigurati za provođenje aktivnosti
  • ugovor o djelu/autorskom honoraru isključivo za vanjskog suradnika
  • ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koju su rezultat provedbe iste u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva Poziva

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 100,00 eura do najviše 5.000,00 eura.

Rok za prijavu Poziva je do 17. studenoga 2024. godine, odnosno kraja isteka sredstava osiguranih u 2024. godini za provedbu Poziva.

Za više informacija na linku: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook