Visit Us On Facebook

Poboljšanje usluge za MSP-ove na području grada Daruvara i općina Dežanovac, Končanica i Sirač

Naziv projekta: Poboljšanje usluge za MSP-ove na području grada Daruvara i općina Dežanovac, Končanica i Sirač

Nositelj projekta: Razvojna agencija Daruvar

MSP

NAZIV POZIVA: Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 519.674,76 kn

TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci

CILJ PROJEKTA: Stvaranje povoljne poslovne klime na području Grada Daruvara te Općina Dežanovac, Končanica i Sirač, za razvoj poduzetništva. Promicanje poduzetništva u društvu, omogućavanje MSP-ovima lakši pristup informacijama o mogućnostima i infrastrukturi koju nude poduzetničke potporne institucije.

Voditeljica projekta: Ivana Bedi, struč. spec. oec

Mob: 095 549 26 52

e-pošta: razvojna.ivana.bedi@daruvar.hr

31.3.2020. Objava za medije

9.7.2020. Procjena poduzetničke sposobnosti

13.7.2020. Poslovanje u vrijeme pandemije uzrokovane virusom COVID-19

27.7.2020. ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU

10.8.2020. Razlika između pravnih oblika tvrtki: obrt, j. d.o.o. i d.o.o., što otvoriti?

24.8.2020. 2021. – 2027. Hrvatskoj 22 milijarde EURA!

30.8.2020. Pravni oblici tvrtki – što otvoriti ? – Anketni upitnik

7.9.2020. Jednostavno knjigovodstvo obrta

21.9.2020. INCOTERMS 2020

29.9.2020. Ocjena tvrtke

5.10.2020. PODUZETNIŠTVO I EU FONDOVI

19.10.2020. ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO


Poboljšanje usluge za MSP-ove na području grada Daruvara i općina Dežanovac, Končanica i Sirač 1
Visit Us On Facebook