Visit Us On Facebook

Pojednostavljene i unaprijeđene procedure Zajedničkih nacionalnih pravila

Objavio RADA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pojednostavilo je i unaprijedilo procedure Zajedničkih nacionalnih pravila.

Time su unaprijeđene i pojednostavljene procedure vezano za postupanje tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem pojednostavljenja u postupanju u okviru postojeće EU i nacionalne regulative, ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Neke od izmjena su:

Neke od ključnih izmjena i pojednostavljenja su:

  • Izmjene procedura iz Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN)
  • ukinuto ograničenje da se troškovi koji su nastali prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potražuju u prvom ZNS-u te je uvedena mogućnost istovremenog podošenja više zahtjeva za nadoknadu sredstava, ako je to potrebno, uvažavajući specifičnosti projekta i funkcionalnosti sustava eFondovi
  • uvođenje mogućnosti predstavljanja Poziva za dostavu projektnih prijedloga i održavanja informativnih radionica na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije (npr. korištenjem videokonferencijskih alata kao što je Google Meet, Zoom, Adobe Connect, Cisco Webex i dr.) u obliku webinara i virtualnih sastanaka. 
  • u Pravilima o financijskim korekcijama uređena je definicija financijske korekcije kao i odredbe vezano za povrate sredstava temeljem utvrđene nepravilnosti te osnovicu za određivanje financijske korekcije, a također su brisane vrste nepravilnosti koje su vezane uz ostvarenje indikatora (pokazatelja)

Zajednička nacionalna pravila možete preuzeti na:  https://strukturnifondovi.hr/en/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Podijeli
Categories: Novosti

Skip to content
Visit Us On Facebook