Visit Us On Facebook

POREZNA REFORMA 2021.

Objavio RADA

Poslovanje poduzetnika je uvelike narušeno tijekom 2020. uslijed pandemije korona virusa ali i razornih potresa koji su pogodile pojedine dijelove Republike Hrvatske. Porezna reforma koju je Vlada započela još 2016. godine nastavlja se i u 2021. godini. Porezna rasterećenja bi trebala poduzetnicima olakšati poslovanje. U produžetku ovog članka navodimo najbitnije izmjene.

Porez na dohodak

U 2021. godini smanjuju se stope oporezivanja porezom na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti:

  • porezna stopa od 24% smanjuje se na 20%
  • porezna stopa od 36% smanjuje se na 30%
  • porezna stopa od 12% smanjuje se na 10%

Zakonske su izmjene regulirale i porezno oslobođenje za primitke tzv. digitalnih nomada,  stranaca koji iz Hrvatske koji korištenjem telekomunikacijskih tehnologija, obavljaju poslove za poslodavce iz drugih zemalja. Radi se o visokokvalificiranim strancima i IT stručnjacima, za koje se propisuje porezno oslobođenje za primitke koje će ostvarivati po osnovi tako stečenog statusa,  u cilju donošenja odluke da odaberu Hrvatsku kao mjesto boravišta i rada.

Sukladno Uredbi o visini minimalne bruto plaće za 2021. godinu, minimalna plaća od 01.01.2021. godine umjesto dosadašnjih 4.062,51 kuna, iznosi 4.250 kuna. U neto iznosu je to povećanje od oko 150 kuna.

POREZNA REFORMA 2021. 1

Porez na dobit

Smanjenje porezne stope sa 12% na 10% za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna (obuhvaća i sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu).

Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dobit, porez na isplate dividendi i udjela u dobiti ide smanjenje s 12% na 10%.

Smanjenje stope poreza po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička s 15% na 10%.

POREZNA REFORMA 2021. 2

Porez na dodanu vrijednost

Podignut je prag za plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama sa 7,5 na 15 milijuna kuna.

Proširuje se mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu, a radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana financijskih sredstava za plaćanje PDV-a pri uvozu.

Usklađuje se  PDV sukladno direktivama Europske unije na način da se ukida oslobođenje od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u Europsku uniju čija je vrijednost manja od 22 eura (od 1. srpnja 2021. godine).

POREZNA REFORMA 2021. 3

Sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, od 1. siječnja 2021., pravilnikom će se propisati blagajnički maksimum za svaku kategoriju poreznih obveznika. Nadalje, na fiskalnim računima koji sadrže JIR i ZIK bit će obavezan i QR kod na svakom izdanom i fiskaliziranom računu. Također, prema već važećim propisima počinje obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja.  

Autor
Danica Cetin Pajer, struč.spec. oec.
Ravnateljica Razvojne agencije Daruvar

razvojna.agencija@daruvar.hr

POREZNA REFORMA 2021. 4

Preuzmite članak

POREZNA REFORMA 2021


POREZNA REFORMA 2021. 5
Podijeli
Categories: EdukacijaNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook