Visit Us On Facebook

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava FINANCIRANJE SLUŽBI SPAŠAVANJA za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine

Objavio RADA

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 82.660.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

 • tijela državne uprave;
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • udruge prema Zakonu o udrugama;
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske;
 • pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini;
 • pravne osobe koje su odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite;
 • pravne osobe iz kategorije temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Grupa 1. Aktivnosti službi spašavanja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine.
  1. Aktivnosti Grupe 1. obuhvaćaju intervencije službi spašavanja, pružanje humanitarne pomoći i informiranje stanovništva pogođenog potresom.
 2. Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija
  1. Aktivnosti Grupe 2. obuhvaćaju izradu Obrasca 1 i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

Prijave su moguće do 30.04.2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook