Visit Us On Facebook

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”

Objavio Filip Medak

Svrha ovog Poziva: Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Predmet ovog Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu i/ili opremanje) javne kulturne infrastrukture.

Najviši iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Najniži iznos bespovratnih sredstava EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 200.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.

Prihvatljivi prijavitelji Poziva su ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.)
  • Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost projekta
  • Projekt se provodi na području Republike Hrvatske.

Za više informacija na linku: https://eufondovi.gov.hr/obnova-javne-kulturne-infrastrukture/

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook