Visit Us On Facebook

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Objavio RADA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

  • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
  • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
  • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog
  • znanja za učenike
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima,
  • javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s
  • učenicima (npr. udrugama)
  • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti mogu se provoditi tijekom školske godine 2021./2022.

Svaka škola/učenički dom može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.

Prijave na poziv moguće su do 10. rujna 2021. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Skip to content
Visit Us On Facebook