Visit Us On Facebook

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

Objavio RADA

”Ministarstvo kulture objavilo je „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu“ s rokom prijave od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine.

Ministarstvo kulture i medija će kao i do sada pratiti razvoj epidemiološke situacije i utjecaja pandemije koronavirusa na cjelokupni kulturni sektor te će u suradnji s dionicima razvijati ciljane programe potpore kako bi se ublažile negativne posljedice i osigurao kontinuitet kulturnog djelovanja.

Prijave se podnose u razdoblju od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2021. godini prijavljuju se u roku od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine te tijekom 2021. godine, s time da se odluke o financiranju pristiglih prijava u 2021. godini donose kvartalno do iskorištenja sredstava.”

Sve o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook