Visit Us On Facebook

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih  unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu.

Objavio Filip Medak

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo  je Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih  unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu.

Sukladno ovom Pozivu moguće je prijaviti program za sljedeća prioritetna područja:

P1. Programi usmjereni unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti uz obavezno informiranje starijih osoba o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i osvješćivanje javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama

P2. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici – usluga prijevoza

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano 7.534.500,00 kuna / 1.000.000,00 eura.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može dodijeliti po pojedinom programu je 20.000,00 eura.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može dodijeliti po pojedinom programu je 10.620,00 eura.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga odnosno neprofitna organizacija koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

•             upisana u Registar udruga ili u drugi odgovarajući registar (upisnik) i djeluje najmanje dvije godine, zaključno s danom objave Poziva, u Republici Hrvatskoj; i to u području aktivnosti raspisane Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u Statutu;

•             za prioritetno područje 1. prijavitelj može biti samo udruga (upisana u Registar udruga), a za prioritetno područje 2. prijavitelj može biti ili udruga upisana u Registar udruga ili neprofitna organizacija upisana u drugi odgovarajući registar (upisnik);

•             upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 14. prosinca 2022. godine.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook