Visit Us On Facebook

POZIV za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini

Objavio Filip Medak

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Podrška pristupačnosti kulturnih, sportskih i socijalnih usluga u ukupnom iznosu od 3.300.00,00 eura:

•           Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.800.000,00 eura.

•           Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.500.000,00 eura.

Uvjeti prihvatljivosti odnose se na:

•           Prijavitelja i Partnerstvo

•           Trajanje projekta

•           Objekt i aktivnosti

•           Troškove

Prihvatljivi prijavitelji su:

•           jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja. Prijavitelj je dužan dostaviti pisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik) na sve zahvate koji će biti predviđeni Projektom.

•           jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti

Opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša dječjih vrtića i uređenje postojećih vanjskih terena dječjih vrtića.

Prihvatljivi troškovi su:

•           trošak izvođenja radova/usluga

•           trošak nabave i ugradnje opreme

•           trošak PDV-a za koji Prijavitelj nema mogućnost povrata

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do 21. veljače 2024. godine.

Za više informacija na linku: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-djecjim-vrticima-u-2024-godini/6957

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook