Visit Us On Facebook

Poziv za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.

Objavio Filip Medak

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnog društva koje su usmjerene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva, pružanju usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te koje su usmjerene radu s beskućnicima, da se prijave za financijsku podršku programima koji pridonose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe u sljedećim prioritetima:

-Za prioritetno područje 1. Programi usmjereni djeci i obitelji planirana vrijednost je 1.000.000,00 eura.

-Za prioritetno područje 2. Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom planirana vrijednost je 3.200.000,00 eura.

-Za prioritetno područje 3. Programi podrške posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za djecu planirana vrijednost je 400.000,00 eura.

-Za prioritetno područje 4. Programi usmjereni beskućnicima planirana vrijednost je 600.000,00 eura.

-Za prioritetno područje 5. Programi usmjereni starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama planirana vrijednost je 500.000,00 eura.

-Za prioritetno područje 6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja planirana vrijednost je 300.000,00 eura.

Na ovaj Poziv mogu se javiti isključivo prijavitelji koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

• upisan je u Registar udruga ili u drugi odgovarajući registar (upisnik) i djeluje najmanje tri godine, zaključno s danom objave Poziva, u Republici Hrvatskoj;

• upisan je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

• usmjeren na rad s korisničkom skupinom iz točke 1.3. Uputa za prijavitelje i djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske, te je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 6.000.000,00 eura (slovima: šestmilijunaeura)

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva i traje od 6. travnja 2023. do 8. svibnja 2023. godine.

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook