Visit Us On Facebook

Pravni oblici tvrtki – što otvoriti ?

Pravni oblici tvrtki - što otvoriti	? 1 Pravni oblici tvrtki

Najčešće pitanje koje muči buduće poduzetnike je, da li otvoriti trgovačko društvo (d.o.o ili j.d.o.o) ili otvoriti obrt. Koji je od ovih gospodarskih oblika za poduzetnike prikladniji, povoljniji i primjereniji njihovoj struci, njihovim startnim uvjetima, mogućim ulaganjima i poslovnim ambicijama.

Ispunite ovaj anketni upitnik i saznajte koji bi vam oblik poslovnog subjekta najbolje odgovarao.

1. Planirani temelji kapital koji želite uložiti u osnivanje pravnog subjekta je:

 
 
 

2. Troškovi osnivanja pravnog subjekta su veći od 3.500,00 kn. Za vas je to :

 
 
 

3. Vođenje poslovnih knjiga se temelji na jednostavnom i dvojnom knjigovodstvu. U jednostavnom knjigovodstvu svaki događaj se evidentira na jednoj stavci kronološkim redom. U dvojnom knjigovodstvu se događaj evidentira na dva konta računa, što stvara veći obujam posla i veće troškove vođenja poslovnih knjiga. Vama bi odgovaralo :

 
 

4. Poslovni subjekt može osnovati  jedna ili više osoba koje žele poslovati pod zajedničkim imenom. Vi želite :

 
 
 

5. Za djelatnost koju planirate obavljati i otvoriti poslovni subjekt potrebna je odgovarajuća stručna sprema. Vi tu stručnu spremu :

 
 

6. Za obveze koje proizlaze iz poslovanja spremni ste odgovarati svojom cjelokupnom imovinom:

 
 

7. Kod oporezivanja primitaka iz radnog odnosa više bi vam odgovarala :

 
 

8. Obračun poreza na dodanu vrijednost, a time i njegovo plaćanje  može se vršiti temeljem naplaćenih faktura i plaćenih faktura ili temeljem izdanih faktura i primljenih faktura  (neovisno o naplati / plaćanju). Vama bi odgovarao model:

 
 

9. Smatrate da su izvještaji GFI POD ( Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke uz financijski izvještaj) :

 
 

Pravni oblici tvrtki - što otvoriti	? 2
Skip to content
Visit Us On Facebook