Visit Us On Facebook

Prilagodba gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom

Objavio RADA

Republika Hrvatska priprema se za zamjenu kune eurom. Pred nama su 3 ključna razdoblja za uvođenje eura : pripremno razdoblje, razdoblje dvojnog optjecaja te razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja. U pripremnom razdoblju počinje obveza dvojnog iskazivanja ( u eurima i kunama) , ovo razdoblje će trajati od 5. rujna 2022.godine pa do 31.12.2023. godine.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti ključna je mjera za sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena. Osim toga, na ovaj način potrošačima će se omogućiti da se lakše priviknu na cijene i druge novčane vrijednosti iskazane u eurima. Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti vršiti će se isključivo po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 KN.

Preračunavanje kuna u eure ne bi smjelo utjecati na cijene ili na vrijednost proizvoda. Obveza dvojnog iskazivanja podrazumijeva i iskazivanje ukupnog iznosa na računu. U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja poslovni subjekt će morati na ispravi o isplati plaće i drugih naknada (autorski ugovori, ugovori o djelu, putni nalozi, božićnica, regres, dar za djecu, i sl.) iz radnog odnosa dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Ovdje trebamo spomenuti da je posljednji JOPPD obrazac koji će biti iskazan u kunama odnositi na plaću za mjesec studeni. JOPPD obrazac za plaću za mjesec prosinac( koja se isplaćuje u siječnju) već će biti iskazan u eurima. Svaki poslodavac treba se na vrijeme opskrbiti gotovim novcem te tako smanjiti pritisak na bankarske institucije. Razdoblje dvojnog optjecaja započinje datumom uvođenja eura i traje 14 dana od datuma uvođenja eura . Dvojni optjecaj je optjecaj u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja, odnosno tijekom tog razdoblja u optjecaju će se istodobno nalaziti i euri i kune. Osobito je važno podići svijest radnika o uvođenju eura. Radnicima mora biti jasan proces uvođenja eura odnosno zamjena valuta, te koja će biti njihova uloga. Radnici koji rukuju gotovinom u izravnom odnosu s potrošačima, osobito blagajnici, trebali bi proći osposobljavanje vezano uz fizička obilježja i sigurnosne značajke novčanica i kovanica u eurima, s ciljem smanjivanja rizika od pogrešaka. Prilikom izvraćanja novca na blagajni neće biti prihvatljivo izvraćati novce u kunama, već isključivo u eurima.

Prelazak na novu valutu obuhvaća i prilagodbu informacijskih sustava. Prilagodba informacijskih sustava za uvođenje eura zahtijeva pravovremenu pripremu jer o tome će ovisiti ispravnost i efikasnost daljnjeg poslovanja poslovnog subjekta. Zamjena kune eurom neminovno će utjecati na računovodstveni sustav poslovnog subjekta. U pogledu pripreme financijskih planova za godinu u kojoj će euro biti uveden, poslovni subjekti trebaju napraviti sve svoje planove izravno u eurima. Sva izvješća za prethodnu godinu i ranije godine dostavljat će se u kunama, a izvješća za godinu u kojoj će euro biti uveden i nadalje, u eurima. Posebno naglašavamo „prijelazne evidencije i izvješća“, primjerice PDV obrazac za prosinac 2022. godine podnosit će se sukladno zakonskim rokovima u 1. mjesecu godine u kojoj je euro uveden u kunama jer se odnosi na razdoblje prethodne godine. Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji će se predavati u godini u kojoj je euro uveden ako se odnose na razdoblje prethodne godine (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.). Prijava poreza na dobit, kao i prijava poreza na dohodak za prethodnu godinu (za razdoblje prije uvođenja eura) koji se podnose u godini u kojoj je euro uveden podnosit će se u kunama. Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje oporezivanja započinje prije uvođenja eura, a završava nakon datuma uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje dostavljat će u eurima. U izvještajima za godinu u kojoj je euro uveden – ako ti izvještaji sadržavaju i usporedne podatke za prethodnu godinu – podaci za prethodnu godinu radi bolje usporedivosti bit će preračunati iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije. Porezna, sva druga rješenja i drugi izlazni akti koja javna tijela donesu na osnovi obrazaca poslovnih subjekata predanih u godini u kojoj je euro uveden, a koji se tiču prethodne godine, prikazivat će iznose i u eurima i u kunama sve dok je na snazi obveza dvojnog iskazivanja cijena.

Podijeli
Categories: EdukacijaNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook