Visit Us On Facebook

Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Objavio RADA

Cilj ovoga Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Za pripremu projekata u navedenim područjima, ovim Pozivom se prihvatljivim prijaviteljima stavljaju na raspolaganje bespovratna sredstva koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a kojima mogu financirati izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije svojih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna. Ova bespovratna sredstva potječu iz Mehanizma za otpornost i oporavak.

Od navedenog ukupnog iznosa bespovratnih sredstava, 40.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske te Međimurske županije, a u cilju podrške provedbi razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske.

Bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva sufinancira se do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova za pripremu prihvatljive projektno-tehničke dokumentacije. Iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije ne može biti viši od 2.500.000,00 kuna, a najniži iznos 400.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri za ovaj Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava su sljedeće vrste pravnih subjekata:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija u području digitalne transformacije moraju se odnositi na neko od sljedećih područja intervencija:

 • IKT rješenja, digitalizacija, e-usluge, aplikacije za javne usluge i/ili poslovanje javnopravnih tijela;
 • IKT infrastruktura za javne usluge: opsežni računalni resursi/oprema, podatkovni centri, senzori i ostala bežična oprema;
 • digitalizacija u području zdravstvene skrbi;
 • usluge i aplikacije e-zdravlja (uključujući e-skrb, internet stvari za tjelesnu aktivnost i život potpomognut okolinom);
 • digitalizacija ustanova za obrazovanje i osposobljavanje i/ili razvoj digitalnih vještina i sadržaja u tim ustanovama;
 • – digitalizacija gradskog prometa;
 • pametni gradovi – korištenje digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga;
 • pametna sela – transformacija ruralnih područja korištenjem digitalnih i komunikacijskih tehnologija.

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija u području zelene tranzicije moraju se odnositi na neko od sljedećih područja intervencija:

 • izgradnja novih energetski učinkovitih zgrada;
 • obnova radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javne zgrade i javnu infrastrukturu;
 • mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: požari, poplave, klizišta, oluje, suše i sl.;
 • sprečavanje rizika i upravljanje ne klimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode);
 • unaprjeđenje kakvoće zraka; – zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000;
 • zaštita prirode i biološke raznolikosti, očuvanje i obnova ekosustava i povezana zelena infrastruktura;
 • zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine izvan područja mreže Natura 2000;
 • zelena infrastruktura u urbanim područjima;
 • biciklistička infrastruktura;
 • sanacija industrijskih lokacija.

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni najkasnije do 28. veljače 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook