Visit Us On Facebook

PROCES REGISTRACIJE OPG-a

Objavio RADA

U današnje vrijeme u Hrvatskoj obitelji sve više otvaraju svoja obiteljska poljoprivredna poduzeća (OPG). OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji rade kako bi ostvarili dohodak te samostalno i trajno obavljaju djelatnost poljoprivrede. Svoje poslovanje temelje na vlastitim ili iznajmljenim resursima kao i na radu i znanjima članova obitelji. Prilikom otvaranja OPG-a svaki nositelj OPG-a se susreće sa raznim koracima od kojih je jedan proces registracije.


Nositelj OPG-a mora upisati obiteljsko poljoprivredno poduzeće u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava . Upisnik sadrži sve podatke o obiteljskom gospodarstvu, njegovom nositelju te njegovim članovima. Postupak upisa u obavlja Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nositelj OPG-a prvo treba podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju. Uvjet za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava imaju svi koji posjeduju poljoprivredne resurse i obavljaju poljoprivredne djelatnosti. Također moraju imati sjedište u Republici Hrvatskoj i biti državljani Republike Hrvatske.

PROCES REGISTRACIJE OPG-a 1

Prije same registracije, prijava i osnovnih postupaka potrebnih za početak obavljanja registrirane djelatnosti  potrebno je donijeti odluku tko će biti voditelj knjigovodstva OPG-a te poslovni i financijski savjetnik.


Troškovi registracije OPG-a iznose 70,00-500,00 kn, ovisno o troškovima pojedinih obrazaca, biljega, izrade pečata OPG-a. Od početne dokumentacije potrebno je priložiti slijedeće:

1. Preslike osobnih iskaznica nositelja i članova OPG-a

2. Presliku žiro računa iz poslovne banke

3. Posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje (original, ne stariji od 6 mjeseci) / Ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika (ukoliko poljoprivredno zemljište nije u vlasništvu OPG-a) / Izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade, uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja i članova

 4. Obrazac Upisnik koji se kupuje u Narodnim novinama ili na kiosku u Uredu državne uprave (u sklopu Upisnika se nalazi Izjava o nositelju, a koju je potrebno ovjeriti od strane nositelja i svih članova gospodarstva, u slučaju da gospodarstvo ima članove)

5. Preslici dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova (npr. zavodi, Hrvatski stočarsko selekcijski centar, Upisnik proizvođača sjemena, Upisnik proizvođača vina, Središnji popis matičnih grla i jata)

6. Potvrda obveznika PDV-a (ako je PG već obveznik PDV-a)

7. Biljezi u iznosu od 70,00 kn

PROCES REGISTRACIJE OPG-a 2

Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) te pravo na mogućnost ostvarivanja državne potpore i prodaju svojih proizvoda.

PROCES REGISTRACIJE OPG-a 3

Pečat OPG-a  može se napraviti u trenutku upisa u Registar poreznih obveznika. Nakon upisa u Upisnik, OPG bi se trebao prijaviti u poreznu upravu u roku 8 dana od početka rada OPG-a. Nakon porezne uprave, OPG je potrebno prijaviti u Zavod za mirovinsko osiguranje i Zavod za zdravstveno osiguranje.


Proces otvaranja OPG-a ima više koraka koje treba pratiti i izvršiti za dobro i sigurno otvaranje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva.  Sve dodatne informacije korisnici lako mogu pronaći na stranicama Agrokluba.

Autor
Ivana Bedi struč.spec.oec.

razvojna.ivana.bedi@daruvar.hr

PROCES REGISTRACIJE OPG-a 4

Preuzmite članak

PROCES REGISTRACIJE OPG-a


PROCES REGISTRACIJE OPG-a 5
Podijeli
Categories: NovostiEdukacija

Skip to content
Visit Us On Facebook