Visit Us On Facebook

Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Objavio Filip Medak

U okviru ovog poziva provodi se Mjera 1: Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije. Cilj Programa je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata subjekti u preradi poljoprivredni proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću1 , te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla.

Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se kao povećanje troškova energenata izuzev prirodnog plina i električne energije tijekom razdoblja od 1. veljače 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine, u odnosu na odgovarajuće razdoblje tijekom 2021. godine. Povećanje troškova izračunava se usporedbom prosječne cijene po jedinici energenta u referentnom razdoblju i prosječne cijene po jedinici energenta u prihvatljivom razdoblju. Količina energenta koja se koristi za izračun prihvatljivog troška ne može biti veća od količine istog energenta u referentnom razdoblju.“

Najviši iznos potpore po korisniku ne prelazi 50 % prihvatljivih troškova i ne može biti veći od 2.000.000,00 eura po poduzetniku.

Zahtjev za potporu podnosi se od 29. svibnja do 20. lipnja 2023. godine.

Više na: https://www.apprrr.hr/program-drzavne-potpore-za-kompenzaciju-rasta-cijene-energenata-u-sektorima-prerade-poljoprivrednih-proizvoda/

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook