Visit Us On Facebook

Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2023. godinu

Objavio Filip Medak

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi ovog Programa su:

 ▪ očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

 ▪ jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta

 ▪ povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda.

KORISNICI

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

IZNOS I INTENZITET POTPORE

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 7.000,00 eura.

Intenzitet potpore znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada, i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Prihvatljivi troškovi su:

1) Troškovi nabave strojeva, postrojenja i opreme isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

2) Troškovi nabave alata i inventara isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

3) Troškovi radova vezanih uz poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne

djelatnosti (adaptacija prostora)*

4) Troškovi vezani uz opremanje interijera poslovnog prostora (nabava inventara)

5) Troškovi pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove

stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka

tradicijskog odnosno umjetničkog obrta

6) Troškovi vezani uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva

7) Troškovi usluga vezanih uz razvoj proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda)

8) Troškovi provedbe marketinških aktivnosti (zakup, opremanje izložbenog prostora u svrhu izlaganja

na domaćim i inozemnim sajmovima, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn) i izrada web stranice).

9) Troškovi edukacije/stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 2. siječnja 2024. godine

Za više informacija na linku: https://mingor.gov.hr/dokumenti/4937?trazi=1&tip2=&datumod=&datumdo=&pojam=&page=1

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook