Visit Us On Facebook

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Objavio RADA

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u:

  • unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te
  • razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Pravila financiranja

  • Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje Projekta.
  • U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 600.000,00 kuna uključujući PDV,
  • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  1. jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i
  2. jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave koja su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekla status potpomognutog područja (I., II., III., i IV. skupina prema indeksu razvijenosti).

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 25. siječnja 2022. godine do najkasnije 25. veljače 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook