Visit Us On Facebook

Program podrške brdsko-planinskim područjima

Objavio Filip Medak

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je objavilo poziv za sufinanciranje projekata u okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja osim jedinica lokalnih samouprava koje su prihvatljivi podnositelji prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara, Programu gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore i Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom stekle status brdsko-planinskog područja.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju,

modernizaciju, obnovu i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om.

Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00 EUR s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Više informacija na:  https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook