Visit Us On Facebook

PROGRAM PODRŠKE BRDSKO – PLANINSKIM PODRUČJIMA

Objavio RADA

Cilj programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smisli poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u:

 • unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak
 • sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područja

Pravila financiranja

 • Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje.
 • U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 1.000.000,00 kuna s PDV-om.
 • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

 1. jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja
 2. jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Provedbu aktivnosti na projektu Korisnik treba započeti u 2022. godini.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta)
 • trošak izvođenja radova
 • trošak usluga nadzora gradnje
 • trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta)
 • trošak PDV-a

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 20. siječnja 2022. godine do najkasnije 21. veljače 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook