Visit Us On Facebook

PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU

Objavio RADA

Program podrške regionalnom razvoju predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja se u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave (V. skupina).

Pravila financiranja

 1. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje.
 2. U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 600.000,00 kuna s PDV-om.
 3. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

 • jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima
 • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju, obnovu i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

 • odražava potrebe i prioritete lokalne zajednice te ima utjecaj na širu zajednicu,
 • je opravdan njezin opseg odnosno ekonomski je isplativa u odnosu na trošak,
 • udovoljava tehničkim normama i standardima Republike Hrvatske,

Prihvatljive su građevine javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala, a koje su:

 • u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili
 • u vlasništvu pravnog subjekta čiji je osnivač podnositelj zahtjeva ili
 • u vlasništvu pravnog subjekta koji je u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu podnositelja zahtjeva ili
 • javno dobro za opću uporabu.

Prihvatljivi troškovi su:

 • Trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta)
 • Trošak izvođenja radova
 • Trošak usluga nadzora gradnje
 • Trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta)
 • Trošak PDV-a

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje najranije od 28. siječnja 2022. godine do najkasnije 28. veljače 2022. godine.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook