Visit Us On Facebook

PROGRAM POTPORE ZA OČUVANJE PROIZVODNJE PRASADI NA PODRUČJU ZONE OGRANIČENJA ZBOG IZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Objavio Filip Medak

Cilj Programa je kroz financijsku pomoć uzgajivačima svinja nadoknaditi povećane troškove držanja uzrokovane otežanim prometovanjem živih svinja te povećanim troškovima hranidbe uzrokovanim provedbom naređenih mjera počevši od 26. lipnja 2023. kada je bolest potvrđena u Republici Hrvatskoj.

MJERA U PROVEDBI PROGRAMA:

U okviru ovoga Programa omogućiti će se isplata potpore uzgajivačima rasplodnih svinja za dio troškova hranidbe u visini od 60,00 eura mjesečno po grlu za razdoblje u kojem se objekti korisnika na kojima se drže rasplodne svinje nalaze u zoni ograničenja

Prihvatljivi korisnici su: mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću1 , koja drže rasplodne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  • upis u Registar objekata (farmi)
  • objekti korisnika nalaze se u zoni ograničenja proglašenim zbog izbijanja afričke svinjske kuge i
  • u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na objektu korisnika ne smije biti utvrđeno uginuće i/ili provedeno usmrćivanje svinja uslijed provedbe mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge

FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Financijska sredstva za provedbu Programa iznose 2.000.000,00 eura. Iznos od 1.000.000,00 eura osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu unutar razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede, dok se preostali iznos od 1.000.000,00 eura osigurava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu unutar razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede.

Iznos potpore utvrđuje se na temelju broja rasplodnih životinja evidentiranih prilikom provedbe popisa svih objekata i lokacija na kojima se drže svinje sukladno Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

Iznos potpore utvrđuje se na temelju broja rasplodnih životinja evidentiranih prilikom provedbe popisa svih objekata i lokacija na kojima se drže svinje sukladno Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

Podnošenje Zahtjeva za potporu započinje 25.11.2023. godine i traje 10 dana.

Više informacija na linku: https://www.apprrr.hr/otvoreno-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-ocuvanje-proizvodnje-prasadi-na-podrucju-zone-ogranicenja-zbog-izbijanja-africke-svinjske-kuge/

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook