Visit Us On Facebook

PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE ZA RAZDOBOLJE OD 2023. DO 2027. GODINE

Objavio Filip Medak

Cilj ovog programa je zadržati interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativan trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj, kako bi se uzgoj šećerne repe zadržao na poljoprivrednim površinama i osigurao rad postojećih preradbenih kapaciteta u Republici Hrvatskoj i osigurala stabilnost opskrbe u prehrambenom lancu. Program se provodi kroz mjeru potpore male vrijednosti poljoprivrednim proizvođačima koji su plodoredom na svome gospodarstvu osigurali sjetvu šećerne repe u godini podnošenja zahtjeva za potporu iz ovog Programa.

Prihvatljivi korisnici potpore su proizvođači šećerne repe koji su:

-upisani u Upisnik poljoprivrednika

– podnijeli Zahtjev za potporu iz ovog Programa

Iznimno u 2023. godini smatra se da je Zahtjev za potporu podnesen, podešenjem Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu za površine pod šećernom repom.

Korisnici potpore su dužni u godini podnošenje Zahtjeva za potporu plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe.

Iznos potpore utvrđuje se prema prihvatljivim površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika i utvrđenim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu u godini podnošenja Zahtjeva za potporu uz primjenu nominalnog jediničnog iznosa potpore.

Iznos potpore utvrđuje se prema prihvatljivim površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika i utvrđenim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu u godini podnošenja Zahtjeva za potporu uz primjenu nominalnog jediničnog iznosa potpore.

Nominalni jedinični iznosi potpore za površine pod šećernom repom u pripadajućem razredu:

  1. do 40,00 ha 530 EUR/ha
  2. od 40,01 ha do 200,00 ha* 330 EUR/ha
  3. više od 200,00 ha** 130 EUR/ha

*obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim u razredima 1. i 2.

**obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim u razredima 1. – 3.

U slučaju da ukupno podneseni Zahtjevi za potporu prelaze iznos maksimalno raspoloživih sredstava Programa za pojedinu programsku godinu koji iznosi 1.300.000,00 EUR, jedinični iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

Iznimno, u 2023. godini smatra se da je Zahtjev podnesen, podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu za površine pod šećernom repom te je podnositelj dužan do 5. prosinca 2023. godine dostaviti samo ispisanu i ovjerenu Izjavu

Više informacija na linku: https://www.apprrr.hr/program-potpore-za-proizvodace-secerne-repe-za-razdoblje-od-2023-do-2027-godine/

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook