Visit Us On Facebook

PROGRAM POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE UZGOJA OVACA I KOZA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

Objavio RADA

Uzgoj ovaca i koza u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju no provedba uzgojno – selekcijskog rada i stvaranje novih generacija životinja poželjnih proizvodnih osobina još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. Iz tog razloga provodi se Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza u razdoblju od 2021. do 2023. godine, odnosno od dana donošenja Programa do 31. prosinca 2023. godine.

Provedbom ovog Programa kroz trogodišnje razdoblje očekuje se povećanje broja grla koja sudjeluju u provedbi uzgojno selekcijskog rada. Ciljana vrijednost broja uzgojno valjanih ovaca i koza je 60.000 grla u 2023. godini.

Korisnici Programa su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza.

Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. u iznosu od 2.500.000,00 kuna godišnje, odnosno 7.500.000,00 kuna u trogodišnjem razdoblju provedbe Programa.


Jedinični iznos potpore po grlu
utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Jedinični iznos potpore ne može biti veći od 130,00 kn po prihvatljivom grlu uzgojno valjanih ovaca ili koza.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu u 2021. godini je 26. studenoga 2021. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook