Visit Us On Facebook

Program ulaganja u zajednicu

Objavio RADA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu ulaganja u zajednicu potiče na jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a služe za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine.

Program odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u projekte koji se odnose na obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene i čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 10.000.000,00 kuna i dodijelit će se projektima koji doprinose cilju Programa.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

a) javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i

djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;

b) vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 200.000,00 kn s PDV-om.
Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 50.000,00 kn s PDV-om.

Više informacija na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook