Visit Us On Facebook

Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Objavio Filip Medak

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini. Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Planirani iznos sredstava za Program raspodijelit će se jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

– 50% sredstava JLS-ima razvrstanim u I. skupinu,

 – 25% sredstava JLS-ima razvrstanim u II. skupinu,

– 15% sredstava JLS-ima razvrstanim u III. skupinu,

– 10% sredstava JLS-ima razvrstanim u IV. skupinu.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja te više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 eura s PDV-om.

Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00 eura s PDV-om.

Rok za prijavu je 24.07.2023.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook