Visit Us On Facebook

PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Objavio Filip Medak

Cilj Programa je dodjela potpore za nadoknadu gubitka prihoda zbog naređenih mjera koje su na snazi zbog kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge sukladno relevantnim regulativama i mjerama kontrole bolesti, odnosno nemogućnosti držanja svinja. Proizvođači svinja na čijem objektu nije moguće držati svinje nisu u mogućnosti ostvarivati prihod. Zbog navedenih okolnosti potrebno je dodijeliti potporu navedenim proizvođačima svinja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja uzgajaju rasplodne svinje i/ili proizvode tovne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljski poljoprivrednih gospodarstava,
  • upis u Registar objekata (farmi),
  • na objektu/objektima korisnika provedeno je usmrćivanje svinja ili uklanjanje svinja od trenutka potvrde afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj temeljem zapisnika inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

IZNOS POTPORE:

Iznos potpore utvrđuje se na način da se na temelju broja usmrćenih i/ili uklonjenih svinja procijeni prosječni proizvodni potencijal gospodarstva, odnosno iskaže gubitak zbog nemogućnosti proizvodnje.

Iznos gubitka temeljem broja tovljenika na gospodarstvu utvrđuje se na način da se broj grla množi iznosom od 0,36 eura i brojem dana nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvu.

Financijska sredstva za provedbu Programa iznose 5.000.000,00 eura. Iznos od 1.000.000,00 eura osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu unutar razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede, dok se preostali iznos od 4.000.000,00 eura osigurava u Državnom proračunu za 2024. godinu u okviru limita ukupnih rashoda za razdjel 060 Ministarstva poljoprivrede.

Rokovi podnošenja zahtjeva ovisno o periodu zabrane držanja svinja su sljedeći:

  • Za dane nemogućnosti držanja svinja u razdoblju od 26. lipnja do 1. studenog 2023. godine Zahtjev se podnosi do 4. prosinca 2023. godine
  • Za dane nemogućnosti držanja svinja za svako naredno tromjesečno razdoblje, počevši od 1. studenoga 2023. godine, Zahtjev se podnosi od 1. do 15. u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje, počevši od 1. veljače 2024. godine.

Za više informacija na linku: https://www.apprrr.hr/program-potpore-gospodarstvima-zbog-narusenog-proizvodnog-potencijala-uslijed-provedbe-naredenih-mjera-suzbijanja-africke-svinjske-kuge/

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook