Visit Us On Facebook

Proizvođačke organizacije – od inicijative do tržišne konkurentnosti

Objavio RADA

Uzimajući u obzir da su Hrvatska poljoprivredna gospodarstva relativno mala, manje su i konkurentna na tržištu, a time im je i manja ekonomska održivost. Ponuda i stavljanje proizvoda na tržište malih gospodarstava uglavnom je neorganizirana, gospodarstva sama pregovaraju oko poslovnih odnosa vezanih uz prodaju vlastitih proizvoda čime se kratki lanci opskrbe prekidaju, a utržena vrijednost ostaje niska. Iz navedenih razloga udruživanje proizvođača, poglavito malih poljoprivrednih gospodarstava, predstavlja razuman i racionalan pristup rješavanju problema održivosti poljoprivredne proizvodnje i ravnopravnijeg nastupa na tržištu, jamči postizanje ekonomski isplative proizvodnje pojedinog poljoprivrednog proizvođača.

Europska unija posvećuje veliku pažnju, u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, udruženjima primarnih proizvođača odnosno proizvođačkim organizacijama. Proizvođačka organizacija osniva se na inicijativu primarnih poljoprivrednih proizvođača sa svrhom objedinjavanja aktivnosti pojedinačnih poljoprivrednih proizvođača u zajedničke aktivnosti, koje imaju za cilj:

  • Osigurati planiranje proizvodnje i prilagođavanje proizvodnje potražnji, osobito što se tiče kvalitete i kvantitete,
  • Koncentriranje ponude i plasiranje na tržište proizvode vlastitih članova,
  • Optimiziranje troškova proizvodnje i povrata ulaganja u skladu s okolišnim standardima dobrobiti životinja i stabiliziranje proizvođačkih cijena,
  • Razvoj inicijativa u području promidžbe i stavljanja na tržište,
  • Drugi ciljevi.

U Europskoj uniji postoji 131.090 zadruga koje imaju 127 milijuna članova, više od 4,3 milijuna zaposlenih te ostvaruju godišnji promet u iznosu od 992,63 milijarde eura. Zadruge također zauzimaju značajan udio na tržištu poljoprivrednih proizvoda, npr. Nizozemska 83%, Finska 79%, Italija 55%, Francuska 50% itd.

Proizvođačke organizacije – od inicijative do tržišne konkurentnosti 1

Članovi proizvođačke organizacije mogu biti:

  • Članovi proizvođači – fizičke ili pravne osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost u sektoru u kojem proizvođačka organizacija traži priznavanje, a čija su poljoprivredna gospodarstva registrirana u RH
  • Članovi neproizvođači – Fizičke ili pravne osobe koje ne obavljaju djelatnost proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u sektoru u kojemu proizvođačka organizacija traži priznavanje.

Djelovanje i rad proizvođačke organizacije sufinancira se ili financira potporama iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi kojima se provode i ostvaruju mjere Zajedničke poljoprivredne politike u domeni zajedničke organizacije tržišta i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kojima se provodi politika ruralnog razvoja te sredstvima nacionalnog proračuna.

Detaljnije o proizvođačkim organizacijama možete pronaći u Vodiču za proizvođačke organizacije „Od inicijative do tržišne konkurentnosti“ koji je dostupan na poveznici.

Proizvođačke organizacije – od inicijative do tržišne konkurentnosti 2

Autor
Ivana Bedi struč.spec.oec.

razvojna.ivana.bedi@daruvar.hr

Proizvođačke organizacije – od inicijative do tržišne konkurentnosti 3


Preuzmite članak

Proizvođačke organizacije – od inicijative do tržišne konkurentnosti             

Proizvođačke organizacije – od inicijative do tržišne konkurentnosti 4
Podijeli
Categories: EdukacijaNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook