Visit Us On Facebook

Projekt „Poboljšanje usluge za MSP-ove na području grada Daruvara i općina Dežanovac, Končanica i Sirač“

Objavio RADA

Objava za medije – svrha i ciljevi projekta, aktivnosti

Europski strukturni i investicijski fond u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. raspisao je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za natječaj Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projektni prijedlog „Poboljšanje usluge za MSP-ove na području grada Daruvara i općina Dežanovac, Končanica i Sirač“ odobren je 24.03.2020. Razvojna agencija Daruvar, Ustanova za koordinaciju i razvoj grada Daruvara kreće s provedbom projekta.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Posredničko je tijelo razine 1, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Posredničko je tijelo razine 2.

Cilj projekta je stvaranje povoljne poslovne klime na području Grada Daruvara te Općina Dežanovac, Končanica i Sirač, za razvoj poduzetništva. Promicanje poduzetništva u društvu, omogućavanje MSP-ovima lakši pristup informacijama o mogućnostima i infrastrukturi koju nude poduzetnički potporne institucije.

Stanovništvo u ruralnim sredinama u težem je položaju u odnosu na stanovništvo u gradovima i stoga ćemo ovim projektom nastojati poduzetnicima Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Končanica i Sirač pokušati poduzetništvo približiti tako što ćemo im redovito pružati informacije o njihovim mogućnostima vezano za prijave na nacionalne i EU natječaje. Osim toga, pokušati ćemo im prikazati osnovni okvir poduzetničkog razmišljanja i djelovanja.

Provedbom ovog projekta planira se potaknuti, prvenstveno kroz organizaciju i suradnju gospodarskih subjekata na ovom području, gospodarsku aktivnost kroz razvoj poduzetništva, stvaranja novih radnih mjesta i povećanje izvornih prihoda u proračun, a u drugoj fazi, kroz rad Agencije i kroz kvalitetno osmišljavanje razvojnih gospodarskih projekata osigurati povećanje prihoda i od dotacija iz zemlje i inozemstva, a to se odnosi na financijska sredstva nadležnih ministarstava i EU fondove.

Ukupna vrijednost projekta: 519.674,76 kn.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

  • Informiranje MSP-ova na području djelovanja Razvojne agencije: 12 informativnih radionica, konzultacije s poduzetnicima,  informiranje poduzetnika.
  • Nadogradnja postojeće web stranice Razvojne agencije Daruvar: objavljivanje edukativnih članaka koje će pisati stručne osobe iz Razvojne agencije Daruvar, nadogradnja stranice s 3 nova web alata.
  • Povezivanje subjekata na području djelovanja Razvojne agencije Daruvar: konferencije za razvoj poduzetništva, okrugli stolovi.

                       Danica Cetin Pajer, ravnateljica Razvojne agencije Daruvar

Podijeli
Categories: Novosti

Skip to content
Visit Us On Facebook