Visit Us On Facebook

PROJEKTI ODOBRENI ZA FINANCIRANJE – 2017. – 2019. GODINA

PROJEKTI ODOBRENI ZA FINANCIRANJE – 2017. GODINA

KORISNIKPROGRAMIZNOS
GRAD DARUVARPROGRAM PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA200.000,00 KN
GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVARJAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI727.033,22 KN
UKUPNO ODOBRENO 2017.927.033,22 KN

PROJEKTI ODOBRENI ZA FINANCIRANJE – 2018. GODINA

KORISNIKPROGRAMIZNOS
OPĆINA SIRAČENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA297.356,25 KN
GRAD DARUVARPOZIV NA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH NA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETAU PRETŠKOLSKIM USTANOVAMA/DJEČJIM VRTIĆIMA U 2018.G.4.047.312,00 KN
1 OPGTIP OPERACIJE 1.1.2 LRS POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA146.949,10 KN
2 KORISNIKAHAMAG – PROGRAM ESIF MALI ZAJMOVI607.264,00 KN
OPĆINA DEŽANOVACPROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE – OPĆINA DEŽANOVAC310.010,00 KN
OPĆINA SIRAČSUFINANCIRANJE PROJEKTA JLS ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJE KOMUNALNOG STANDARDA U 2018. GODINI203.595,00 KN
OPĆINA SIRAČJAVNI POZIV ZA NOMINIRANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJE POSEBNE DRŽAVNE SKRBI348.125,00 KN
1 OPGMJERA ULAGANJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA147.396,25 KN
1 OPGMJERA ULAGANJE U VINARIJE I MARKETING VINA368.945,30 KN
2 KORISNIKAMJERA 4.2.1. POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA - OBJEKTI MALOG KAPACITETA MLIJEKA768.946,06 KN
37 OPG-AMJERA 6.3.1. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"4.410.971,89 KN
1 KORISNIKPOBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-A KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)244.392,11 KN
3 KORISNIKAPROGAM "RAZVOJ MSP NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA422.700,00 KN
1 OPGPROGRAM ESIF MALI ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ258.046,00 KN
3 OPG-ANATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2018.GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA234.878,40 KN
1 OPGMIKRO ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ - HAMAG40.445,50 KN
OPĆINA DEŽANOVACTIP OPERACIJE 3.1.1 LRS ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU 405.223,46 KN
OPĆINA KONČANICATIP OPERACIJE 3.1.1 LRS ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU280.256,47 KN
OPĆINA SIRAČTIP OPERACIJE 3.1.1 LRS ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU302.268,11 KN
2 OPG-AMALI ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ - HAMAG522.105,93 KN
GRAD DARUVARINTERREG IPA CBC13.839.462,53 KN
GRAD DARUVARINTERREG IPA CBC11.114.927,58 KN
UKUPNO ODOBRENO 2018.39.321.576,94 KN

PROJEKTI ODOBRENI ZA FINANCIRANJE – 2019. GODINA

KORISNIKPROGRAMIZNOS
ASTRONOMSKO DRUŠTVO KUMOVA SLAMAPROSTORI SUDJELOVANJA - RAZVOJ PROGRAMA REVITALIZACIJE PROSTORA U JAVNOM VLASNIŠTVU KROZ PARTNERSTVO OCD-A I LOKALNE ZAJEDNICE1.046.580,49 KN
2 OPG-AMALI ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ - HAMAG704.608,31 KN
OPĆINA SIRAČPROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE694.829,10 KN
OPĆINA DEŽANOVACPROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE713.446,02 KN
2 OPG-AHAMAG – PROGRAM ESIF MALI ZAJMOVI385.050,00 KN
HVIDR-A DARUVARRAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIONALNIH USLUGA ZA HRVATSKE BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA1.818.964,22 KN
HVIDR-A DARUVARPSIHOLOŠKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE TE PODIZANJE KVALITETE ŽIVLJENJA HRVATSKIH BRANITELJA, HRVI, STADALNIKA I ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOG I NESTALOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA333.991,12 KN
HVIDR-A DARUVARPILOT PROJEKT JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE OBILJEŽAVANJA OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA, TE PRIGODNIH NADNEVAKA VEZANIH ZA DOMOVINSKI RAT13.500,00 KN
HVIDR-A DARUVARJAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE AUDIOVIZUALNIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU82.032,00 KN
UDRUGA PRIPADNIKA 24.MJEŠOVITOG ARTILJERIJSKOG DIVIZIJUNA DARUVARPILOT PROJEKT JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE OBILJEŽAVANJA OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA, TE PRIGODNIH NADNEVAKA VEZANIH ZA DOMOVINSKI RAT9.000,40 KN
HVIDR-A DARUVARPILOT PROJEKT JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE OBILJEŽAVANJA OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA, TE PRIGODNIH NADNEVAKA VEZANIH ZA DOMOVINSKI RAT18.657,29 KN
HVIDR-A DARUVARPILOT PROJEKT JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE OBILJEŽAVANJA OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA, TE PRIGODNIH NADNEVAKA VEZANIH ZA DOMOVINSKI RAT7.522,50 KN
ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOGJAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJU ZA 2019. GODINU204.793,40 KN
6 OPG-ATIP OPERACIJE 1.1.1. „ RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“1.344.499,92 KN
HVIDR-A DARUVARPRIDRUŽI SE AKTIVNI U MIROVINI UP.04.2.1.09944.970,19 KN
MATICA UMIROVLJENIKA DARUVARPRIDRUŽI SE AKTIVNI U MIROVINI UP.04.2.1.091.147.407,72 KN
RAZVOJNA AGENCIJA DARUVARUSLUGA ZA MSP-OVE PUTEM PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA (PPI)- KK.03.1.2.12 - INAČICA 2519.674,76 KN
OPĆINA KONČANICAPROGRAM ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA328.804,27 KN
OPĆINA SIRAČPROGRAM ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA411.606,25 KN
19 OPG-ANATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2019. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE, RURALNOG RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA1.140.000,00 KN
4 KORISNIKARAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA ZA 2019.GODINU658.955,25 KN
1 OPGMIKRO ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ - HAMAG140.671,65 KN
ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE KONČANICAPROGRAM ULAGANJA U ZAJEDNICU161.208,45 KN
UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA DARUVARSURADNJA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA I LOKALNIH VLASTI NA PREVENCIJI KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA U PROVEDBI JAVNIH POLITIKA989.535,01 KN
GRAD DARUVARSURADNJA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA I LOKALNIH VLASTI NA PREVENCIJI KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA U PROVEDBI JAVNIH POLITIKA1.043.599,80 KN
HVIDR-A DARUVARSURADNJA OCD-A I LOKALNIH VLASTI NA PREVENCIJI KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA U PROVEDBI JAVNIH POLITIKA1.097.666,29 KN
3 OPG-ATIP OPERACIJE 1.1.2 LRS POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA340.190,00 KN
UKUPNO ODOBRENO 2019.16.301.764,41 KN
Skip to content
Visit Us On Facebook