Visit Us On Facebook

Reciklažna dvorišta

Objavio RADA

U sklopu poziva KK.06.3.1.16 Uspostava reciklažnog dvorišta Razvojna agencija Daruvar pripremila je prijave za Općinu Dežanovac i Općinu Končanica.
Obje prijave su prihvaćene. Općina Končanica je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 26.08.2020., a općina Dežanovac 01.09.2020. godine.
U sklopu ovog poziva nabavit će se i uspostaviti mobilna reciklažna dvorišta za područje navedenih Općina s ciljem smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook