Visit Us On Facebook

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (1.1.1. LAG)

– u provedbi 5 projekta

Svrha Natječaja je laganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Obuhvat LAG područja (JLS)1 :

i. Općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

ii. Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar

Iznos potpore :

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore: 50% za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % ali do maksimalnog iznosa potpore od 25.000,00 Eur uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva

za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

b) ako je nositelj projekta pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj

osobi – nositelju projekta prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene pod a) ili b) do podnošenja konačnog

zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % nositelju projekta neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručnu osposobljenost u trenutku podnošenja prijave projekta.

Nositelj projekta je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta.

Skip to content
Visit Us On Facebook