Visit Us On Facebook

Riječi koje liječe

Objavio RADA

Početna konferencija trogodišnjeg programa “Riječi koje liječe” održana je jučer, 28. srpnja 2020. u 13 sati u hotelu Termal u Daruvaru!

S obzirom na to da su partneri na programu gradovi Daruvar, Novska i Pakrac, na konferenciji su sudjelovali predstavnici partnerskih gradova i razvojnih agencija, predstavnici domova za starije osobe i Centara za socijalnu skrb te zdravstvenih ustanova i ostali dionici uključeni u zaštitu psihofizičkog zdravlja osoba starije životne dobi. Također, sudjelovali su predstavnici lokalnih i regionalnih udruga, ustanova i organizacija te djelatnice i volonteri Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi iz Zagreba!

Ovom smo konferencijom željeli bolje približiti ciljeve i aktivnosti programa “Riječi koje liječe” te međusobnom suradnjom doći do korisnika, odnosno osoba starije životne dobi u ruralnim sredinama, kojima je zaista potrebna Tele-care usluga savjetodavne podrške.

Centar Krugovi-Edukacija, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Podijeli
Categories: EdukacijaNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook