Visit Us On Facebook

RIZICI U POSLOVANJU PODUZEĆA

Objavio RADA

Poslovni rizik definira se različitim definicijama. Rizik je situacija u kojoj je neizvjesno što će se dogoditi odnosno kakvi će biti ishodi određene situacije ili odluke. Rizik predstavlja potencijalni problem ili priliku, pojavljuje se u svim područjima organizacije te ga je neophodno analizirati o pronaći načine kako s njim upravljati. Poduzetništvo je svjesno ulaganje u rizik, tko nema što izgubiti taj se ne izlaže riziku. Ukoliko postoji rizik mora postojati minimalno dva moguća ishoda. Ovisno o vrsti djelatnosti, rizik se može definirati na različite načine. Naprimjer kada je riječ o osiguravajućim  društvima on se definira na osnovi određenog broja gubitaka i njihov iznos predstavlja iznos predviđanih gubitaka, pa definicija može glasiti da je rizik vjerojatnost negativnog odstupanja gubitaka od očekivanog ishoda.


Rizik ima četiri osnovna značenja:

-općenito značenje koje upućuje na opasnost od nastupa nekog događaja koji se nije očekivao i od kojeg je nastala neka šteta ili gubitak.

– u poslovnom životu poduzeća odnosi se na rizik koji je prouzrokovan lošim odlukama ili zakazivanjem ljudskog činitelja ili nekim drugim nepredvidivim događajem.

-u području poslovnih financija opasnost da posao pođe pogrešnim putem i da prouzroči štetu ili gubitak u financijskom poslovanju.

– u smislu osiguranja od opasnosti koje obavlja određena profesionalna osiguravajuća organizacija.

RIZICI U POSLOVANJU PODUZEĆA 1

Koncept rizika ima tri nužna elementa: percepcija, vjerojatnost i posljedice. Percepcija ili se neki štetan događaj zaista mogao dogoditi, vjerojatnost da će se on zaista dogoditi i posljedice štetnog događaja koji bi se mogao dogoditi. Rizici se mogu klasificirati na različite načine, gotovo ih je nemoguće razvrstati na jedinstven način . Važno je napomenuti da ne postoji prava ili pogrešna podjela rizika, mnogo ih je ali se sve smatraju ispravnim i prikladnim za određene situacije. Svaka organizacija usvaja vlastiti sustav klasifikacije rizika koji je najpovoljniji za njeno poslovanje. Rizici mogu biti s pozitivnim, negativnim ili neutralnim ishodom. U slučaju pozitivnog ishoda predstavljen je kao prilika, dok je kod situacije u kojoj se očekuje negativan ishod najčešće određen pojmovima gubitka ili neutralnog djelovanja.

RIZICI U POSLOVANJU PODUZEĆA 2

Tri su najpoznatija tipa rizika: hazardni-čisti rizici, kontrolni- neizvjesni i rizici prilike – špekulativni rizici. Hazardni rizici su rizici događaja čije posljedice rezultiraju samo negativnim ishodima. Takvi rizici su osnovni predmet osiguranja, najjednostavniji primjer čistog rizika s kojim se suočavaju mnoge organizacije je krađa ili požar. Kontrolni rizici su često povezni s nepoznatim i neočekivanim događajima, često ih je nemoguće predvidjeti, naročito preko povijesnih podataka i tehnika distribucije. Kontrolnim rizicima se upravlja kako bi se osigurao rezultat poslovnih aktivnosti unutar željenog raspona. Organizacije svjesno preuzimaju rizike u cilju postizanja  pozitivnog povrata investicije. Špekulativni rizici omogućavaju ostvarenje prinosa. Dva su aspekta povezana s ovim rizicima; jedan se odnosi na opasnost preuzimanja mogućnosti, dok drugi predstavlja rizik propuštanja prilike. Organizacije imaju posebnu naklonost za investiranje u špekulativne rizike.

Autor
Ivana Bedi struč.spec.oec.

razvojna.ivana.bedi@daruvar.hr

RIZICI U POSLOVANJU PODUZEĆA 3

Preuzmite članak

RIZICI U POSLOVANJU PODUZEĆA


RIZICI U POSLOVANJU PODUZEĆA 4
Podijeli
Categories: NovostiEdukacija

Skip to content
Visit Us On Facebook