Visit Us On Facebook

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo – sličnosti i razlike sa OPG-om

Objavio RADA

Prema definiciji Ministarstva poljoprivrede Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (u nastavku SOPG) je fizička osoba poljoprivrednik koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom, odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva i ekonomska veličina gospodarstva je manja ili jednaka od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3.000 eura. Stoga, vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na poljoprivrednom gospodarstvu krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču mogu prodavati nositelj SOPG-a i članovi kućanstva.

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo - sličnosti i razlike sa OPG-om 1

Važan razlikovni element u odnosu na OPG-ove predstavlja činjenica da SOPG-ovi mogu tržiti poljoprivredne proizvode isključivo u neprerađenom stanju jer bi prodajom prerađenih proizvoda ovaj organizacijski oblik postao obveznik plaćanja poreza na dohodak u skladu s člankom 29. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak. Isti zakon pak nalaže da fizičke osobe po osnovi navedenih djelatnosti moraju biti obveznici poreza na dohodak ako su po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvarili ukupni godišnji primitak veći od 80.500 kuna i/ili su obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu. Nositelji OPG-a obvezni su upisati se u registar poreznih obveznika i plaćati poreze na početku obavljanja djelatnosti neovisno o ostvarenom godišnjem primitku.

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo - sličnosti i razlike sa OPG-om 2

Nositelj OPG-a i članovi istog ulaskom u sustav poreza na dohodak postaje obveznik  plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje (I i II stup) i doprinosa za zdravstveno osiguranje osim ako nisu osigurani po osnovi rada, obrta ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju (osiguranje po drugoj osnovi). Nositelji SOPG-a (organizacijski oblik nema članove) se osiguravaju na mirovinsko osiguranje isključivo na vlastiti zahtjev, a mogu istupiti također na svoj zahtjev u svako doba.


Nositelj SOPG-a može podnijeti zahtjev za upis u Upisnik OPG-a u skladu s odredbama Zakona o OPG-u bez obzira na činjenicu ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva. Time SOPG tijekom kalendarske godine postane obveznik poreza na dohodak, prerađuje poljoprivredni proizvod i pojavljuje se s njim na tržištu.

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo - sličnosti i razlike sa OPG-om 3

Vođenje poslovnih knjiga obvezno je sukladno Pravilniku o Upisniku OPG-a. Poljoprivrednik mora voditi Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (VPP). Nositelj SOPG-a/OPG-a pružene usluge mora evidentirati u Evidenciji o pruženim uslugama na OPG-u putem AGRONET sustava. Nositelj SOPG-a/OPG-a popunjava propisane obrasce, a evidencije se vode dnevno i ažurno, po izvršenoj prodaji ili pruženoj usluzi.

Autor
Marija Kovačić mag.oec.

razvojna.marijak@daruvar.hr

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo - sličnosti i razlike sa OPG-om 4

Preuzmite članak


Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo – sličnosti i razlike sa OPG-om


Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo - sličnosti i razlike sa OPG-om 5
Podijeli
Categories: EdukacijaNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook