Visit Us On Facebook

STVARANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA

Objavio RADA

S obzirom na nove trendove i nove uvijete poslovanja na tržištu, u svakom obliku poslovanja, kao imperativ se naglašava uvažavanje potreba i želja kupaca te izgradnja ponude na istome. U novijim trendovima sve više se ističe važnost kvalitete i vrijednosti proizvoda, zadržavanje kupaca i stjecanje konkurentske prednosti. Aktivnosti se više ne usmjeravaju na privlačenje kupaca već na njihovo zadržavanje, te je danas bitnije posjedovati robnu marku nego neki drugi oblik imovine. Za zadržavanje potrošača i stvaranje konkurentske prednosti na tržištu bitno je znati želje, potrebe ali i kretanja potrošača.


STVARANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA 1

Ključ uspjeha svakog poduzeća je konkurentska prednost na tržištu. Imati prednost znači ostvariti bolji položaj od konkurencije, samim time više potrošača te bolji rezultat poslovanja. U ekonomsku literaturu, izraz konkurentska prednost prvi je uveo M. Porter koji je htio označiti prednosti koje ovise o činiteljima koje posjeduje neki ponuđač. Konkurentsku prednost moguće je ostvariti kroz cijenu koja treba biti prihvatljiva na tržištu, te mora biti što niža cijena i prihvatljiva razina kvalitete, i kroz samu kvalitetu proizvoda koja će biti nešto veća od konkurenata. Održiva konkurentska prednost se odnosi na prednost koju nitko ne može preuzeti ali ni imitirati čak ni kroz duže razdoblje jer je dovoljno snažna.  Industrijski položaj poduzeća treba nam utvrditi je li ono iznad ili ispod prosječne profitabilnosti industrije. Povoljniji industrijski položaj postiže se konkurentskim pozicioniranjem koje omogućuje poduzeću iznadprosječne industrijske profite u dugom roku.

Osnovni cilj stvaranja konkurentske prednosti je bolje poslovanje, te potpunije i bolje ispunjavanje potrebe potrošača od konkurencije. Oduvijek je cijena bila najbitnija kod stvaranja konkurentske prednosti, no danas se poduzeća, osim cijene, koriste i visokom kvalitetom kako bi zadovoljili kupce, ostvarili prednost te ju i zadržali.


Danas potrošači traže što veću kvalitetu i izbor za što manju cijenu. Svatko od njih ima svoje mjerilo kvalitete i povoljnosti te je veoma bitno da proizvod bude što povoljniji i kvalitetniji u jednom da bih poduzeće bilo sigurno kako će svakoga od njih zadovoljiti. Cijene bi trebale biti što stabilnije zbog cjenovne osjetljivosti te bi se svako poduzeće trebalo svim snagama boriti za konkurentsku prednost a potom ju i održati dugoročno. Za postizanje konkurentske prednosti postoje razni načini i strategije te je za svako poduzeće bitno da dobro razmotri svaku od njih te da se menadžment, s obzirom na stanje na tržištu, odabere jedna od njih te se posveti njenom održavanju i pobrine za njenu efikasnost.

STVARANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA 3

Konkurentska prednost ne znači samo imati više kupaca već i veću zaradu te samim time i bolju poziciju na tržištu. Imati konkurentsku prednost pretpostavlja niz ulaganja i razrađenih strategija. Na tržištu je puno čimbenika o kojima ovisi popularnost nekog proizvoda ili poduzeća a najbitniji su cijena i kvaliteta. Ukoliko je cijena povoljna a kvaliteta prihvatljiva, proizvod ima konkurentsku prednost. Za sigurnije i lakše stvaranje konkurentske prednosti tu su 3 osnovne strategije; strategija diferencijacije, strategija niskih troškova i strategija fokusiranja.


Troškovi nisu samo funkcija veličine outputa poduzeća već i funkcija strateških izbora o tome kako konkurirati. Oni moraju postaviti središte upravljačkih aktivnosti poduzeća, imati niže troškove, znači, uspješno poslovati. Cilj svakog poduzeća je smanjiti troškove u svim poslovnim aktivnostima, te naći najbolje načine obavljanja aktivnosti uz što niže troškove.  Osim strategije niskih troškova, poduzeće može stvoriti konkurentsku prednost i uspješnom provedbom strategiju diferencijacije. Strategija diferencijacije se zasniva na pozicioniranju na tržištu koje omogućuje stvaranje i iskorištavanje jedinstvenog položaja poduzeća u industriji. Ova se strategija svodi na oblikovanje poslovnih aktivnosti kojima se poduzeće na bolji način pokušava razlikovati od konkurencije. Uporabom ove strategije poduzeće kupcima nudi nešto jedinstveno i osobito, osobito vrijedno za njih što im drugi proizvođači ne mogu ponuditi. Jedan od ciljeva ove strategije je stvoriti preferenciju i odanost kupaca kako bi se smanjila njihova osjetljivost na cjenovne razlike na tržištu.

STVARANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA 4

Primjer uspješne diferencijacije je sveukupna isporučena vrijednost kupcima od strane McDonaldsa i Searsa, Prestige Rolex satova vrhunski image Ralph Lauren modnih kolekcija itd. Ukoliko poduzeće ima konkurentsku prednost diferencijacije, ono ima povlašten odnos prema kupcima koji mu pruža nekoliko strateških mogućnosti: postavljanje premijske cijene, povećanje prodaje i izgradnja lojalnosti kupaca. Strategija fokusiranja je jedan od načina na koje poduzeće pokušava ostvariti iznadprosječne profite time što bira segment u industriji i prilagođava svoju strategiju kako bi usluživalo samo odabrano tržišno područje. Strategija fokusiranja je usmjerena na iskorištavanje razlike između segmenata s povoljnim uvjetima poslovanja i cijele industrije. Poduzeće razvija sposobnosti koje su potrebne kako bi što bolje uslužio potrebe ciljanog segmenta. Primjenjujući ovu strategiju poduzeće mora utvrditi i pojačati konkurentni položaj, koncentrirajući snagu na zadovoljavanje potreba ciljnih potrošačkih skupina u odabranom segmentu.


Dvije su inačice strategije fokusiranja: diferencijacija u segmentu i troškovno vodstvo u segmentu. Obje su usmjerene na razlike između segmenta ostatka i industrije. Za stvaranje konkurentske prednosti nije dovoljan sam segment jer kupci u segmentu imaju neuobičajene potrebe. ˶Važna je i atraktivnost segmenta, budući da su neki segmenti manje profitni od drugih. U industriji često ima prostora za fokuse na različitim segmentima.

STVARANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA 5

Svako poduzeće može u jednoj od njih pronaći prilike za stvaranje svoje konkurentske prednosti. Koju god poduzeće konkurentsku strategiju izabralo, u svakoj poslovnoj aktivnosti mora se prilagoditi i posvetiti njenom izvođenju.


Izazov za menadžment poduzeća je ostvariti i zadržati konkurentsku prednost te time ostvarivi iznadprosječan profit što mu također osigurava i dugoročnu održivost uspješnog poslovanja.

Autor
Ivana Bedi struč.spec.oec.

razvojna.ivana.bedi@daruvar.hr

STVARANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA 6


Preuzmite članak


STVARANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA

STVARANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA 7
Podijeli
Categories: NovostiEdukacija

Skip to content
Visit Us On Facebook