Visit Us On Facebook

Tijekom studenoga ugovoreno 9 projekata ukupne vrijednosti 1,19 milijardi kuna

Objavio RADA

Ugovaranjem ovih projekata nastavlja se kontinuirano ulaganje u očuvanje kulturne baštine, poboljšanje zdravstvenih usluga i ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice kao i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija, revitalizaciju vrelovodne mreže, kao i razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra.

Ukupna vrijednost ovih projekata je 1.190.446.667,42 milijardi kuna, od čega su bespovratna sredstva u iznosu 904.672.870,02 milijuna kuna.

Do sada je ugovoreno projekata u vrijednosti od 11,44 milijardi eura (86,96 mlrd. kn) odnosno 106,62% od ukupno 10,7 milijardi eura (81,56 mlrd. kn) dodijeljenih sredstva. Ovaj visok postotak ugovorenosti garancija je da će Republika Hrvatska povući sva sredstva iz dostupne alokacije.

Projekti koji su tijekom studenoga ugovoreni su:

1. 4RP1 Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac, projekt je ugovoren sa Zavičajnim muzejom u Benkovcu i ukupna vrijednost projekta je 7.63 milijuna kuna, od čega su 6,49 milijuna bespovratna sredstva.

Kroz predmetni projekt proširit će se Zavičajni muzej Grada Benkovca s 11 izložbenih dvorana te će predstavljati centar kulture područja Grada Benkovca s ciljem zaštite kulturne baštine i unaprjeđenja kulturne i turističke ponude tijekom cijele godine osiguravanjem ponude za daljnji razvoj turizma u kontinentalnom dijelu Zadarske županije.

2. 4RP2 – Razvoj tematskih ruta starih antičkih i srednjovjekovnih gradova na prostoru Grada Benkovca, projekt je ugovoren s Gradom Benkovcem i ukupna vrijednost projekta je 2.88 milijuna kuna, od čega su 2,88 milijuna bespovratna sredstva.

Ovim se projektom potiče i snaži turistička ponuda grada Benkovca kao jedna od strateških grana ključnih za gospodarski prosperitet i razvoj grada. Kako Grad Benkovac nema dovoljan broj adekvatnih biciklističkih staza, mnoge zanimljivosti i prirodne ljepote u neposrednoj blizini centra Benkovca nisu ni na jedan način povezane, a idealne su za obilazak biciklom. Ovim projektom se želi osigurati obilazak točaka interesa na području cijelog Benkovca, ali i njegove okolice, i to uređenjem biciklističkih staza i izgradnjom odmorišta.

3. Zaštita i očuvanje zdravstvenog sustava i javnog zdravlja nabavom medicinske i zaštitne opreme u borbi protiv “COVID-19”, projekt je ugovoren s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i ukupna vrijednost projekta je 369.14 milijuna kuna, od čega su sva sredstva bespovratna sredstva.

Ovim projektom pomaže se zdravstvenom sustavu RH kako bi se u što većem mogućem opsegu zaštitilo javno zdravlje u RH za vrijeme proglašene epidemije i pandemije COVID-19. Projektom će se nabaviti medicinska oprema/zaštitna oprema čijom će se upotrebom smanjiti rizik širenja COVID-19 u zdravstvenom sustavu, doprinijeti višoj razini sigurnosti za zdravstveno osoblje u borbi protiv COVID-19 te doprinijeti zadovoljenju najhitnijih potreba u očuvanju sigurnosti i javnog zdravlja u RH.

4. Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, projekt je ugovoren s HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i ukupna vrijednost projekta je 699.57 milijuna kuna, od čega su 421.5 milijuna bespovratna sredstva.

Projektom će se revitalizirati 68,5 km od 227,3 km, dionica vrelovodne mreže u gradu Zagrebu s ciljem povećanja energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Zagreba. S obzirom da trenutno loše stanje mreže vodi do porasta toplinskih gubitaka i gubitaka nadopune vode te do velikog broja hitnih intervencija u posljednjih nekoliko godina, predmetnim projektom vrelovodna mreža će se revitalizirati modernijom tehnologijom beskanalnog polaganja predizoliranih cijevi. Navedeno će doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Zagreba.

5. Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra, projekt je ugovoren s Gradom Kninom i ukupna vrijednost projekta je 33.3 milijuna kuna, od čega su 28.3 milijuna bespovratna sredstva.

Projektom će se ostvariti osnovni preduvjeti za pružanje mogućnosti poduzetnicima i potencijalnim ulagačima da dođu i posluju na području Knina. Uz osiguran prostor za poslovanje u Poduzetničkom centru, poduzetnicima će biti pruženo i savjetovanje i edukacija kako bi poboljšali svoja znanja i vještine, podigli kvalitetu svog poslovanja, ojačali kvalitetu upravljanja i podigli razinu svoje konkurentnosti. Ciljane skupine projekta su postojeći poduzetnici i potporne institucije.

6. Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, projekt je ugovoren s Kliniom za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ukupna vrijednost projekta je 50 milijuna kuna, od čega su 49.6 milijuna bespovratna sredstva.

Učinkovitost i pristupačnost liječenju cilj je ovog projekta, a postići će se kroz aktivnosti rekonstrukcije Paviljona II bolničkog kompleksa Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Za potrebe uspostave dnevne bolnice provedena je aktivnost izrade prijavne dokumentacije, preostale aktivnosti uključuju izradu glavnog/izvedbenog projekta, provedbu radova rekonstrukcije i opremanje. Rekonstrukcija uključuje krovopokrivačke radove, odvodnju i kanalizaciju, instalacije i grijanje/hlađenje, zamjenu vanjske ovojnice, zamjenu stolarije, uvođenje novih sanitarnih čvorova, ojačavanje zidova (protupotresne mjere). Kroz projekt se sufinancira i nabava nove opreme (87 različitih vrsta opreme) i provedba inovativnih organizacijskih promjena za potrebe uspostave potpune funkcionalnosti dnevne bolnice te postizanje učinkovitosti i povećanja kvalitete zdravstvenih usluga. Unaprjeđenjem dostupnosti i učinkovitosti liječenja smanjit će se broj prijema bolesnika na akutne bolničke odjele za najmanje 5% u 2028., u odnosu na 2013. godinu.

7. Nova Proširena Grupa 1 – Opremanje dnevnih bolnica / dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10, projekt je ugovoren s Ministarstvom zdravstva i ukupna vrijednost projekta je 23.75 milijuna kuna, od čega su sva sredstva bespovratna sredstva.

Glavna svrha ovog projekta, kroz opremanje unaprijed određene zdravstvene ustanove u RH (KBC-a Zagreb) visoko-sofisticiranom opremom je povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u RH, tj. preciznije poboljšanje funkcionalnosti dnevno-bolničkog te dnevno-kirurgijskog sustava u RH. Oprema koja se planira nabavljati povezana je s poboljšanjem učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama kroz smanjenje njihovog broja prijema na akutne bolničke odjele. Projekt uključuje jedan projektni element, a to je: Opremanje dnevnih bolnica / dnevnih kirurgija u sklopu kojeg će se izvršiti nabava jednog linearnog akceleratora za potrebe KBC Zagreb.

8. Tehnička pomoć za Grad Karlovac – ITU posredničko tijelo, projekt je ugovoren s Gradom Karlovcem i ukupna vrijednost projekta je 4.1 milijuna kuna, od čega su 3.5 milijuna bespovratna sredstva.

Projektom Tehnička pomoć za ITU PT – Grad Karlovac će se osigurati učinkovita provedba integriranih teritorijalnih ulaganja na Većem urbanom području Karlovac, pružanjem financijske podrške za obavljanje zadaća i aktivnosti koje se delegiraju posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2023. godine.

9. Epath, projekt je ugovoren s Parkom Prirode Hutovo blato (BiH) i ukupna vrijednost projekta je 11.5 milijuna kuna, od čega su 9.8 milijuna bespovratna sredstva.

Glavni cilj projekta Endemic pathway je poboljšati turizam i turističku ponudu na prekograničnom području i poboljšati očuvanje prirodne i kulturne baštine razvijanjem novih prirodnih i kulturnih staza. Provedbom ovog projekta projektni partneri izgradit će novu i prilagoditi postojeću infrastrukturu. Tri lokacije u prekograničnom području bit će opremljene „virtualnom stvarnošću“ i prezentacijom prirodne baštine. Rezultati projekta bit će: izgrađeni i prilagođeni interpretacijski centri, interaktivni sadržaji i IT mobilne aplikacije, inovativni energetski učinkoviti brodovi, moderni opservatorij i izgrađene i opremljene promatračnice za ptice. Rezultati ovog projekta doprinijet će povećanom broju educiranog i novozaposlenog osoblja.

Izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Podijeli
Categories: Novosti

Skip to content
Visit Us On Facebook