Visit Us On Facebook

UDRUGA HVIDR-a DARUVAR

Objavio RADA

Još jedna priča o uspješnim projektima sa udrugom HVIDR-a Daruvar.

Članovi udruge HVIDR-a Daruvar su hrvatski branitelji sa statusom HRVI koji imaju prebivalište na području Daruvara, te općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač bez obzira na pripadnost postrojbama ili udrugama.

Udruga HVIDR-a Daruvar osnovana je s ciljem pružanja socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, također cilj udruge je i promicanje, razvitak i unaprjeđenje vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava.  Predsjednik udruge HVIDR-a Daruvar je Krešimir Ivančić.

Udruga se uključila u razne projekte gdje surađuje s Razvojnom agencijom Daruvar. Dva najveća europska projekta su „Poboljšanje kvalitete života branitelja Daruvara“ te „Mirovina nije za mirovanje“.

Najveći projekt udruge HVIDR-a Daruvar je  „Poboljšanje kvalitete života branitelja Daruvara“. Vrijednost projekta je 1,6 milijuna kuna. Projekt je sufinanciran novcem Europske unije u iznosu oko 1,4 milijuna kuna, a sa 245 tisuća ga sufinancira i Republika Hrvatska, što znači da je za branitelje šireg daruvarskog kraja potpuno besplatan. Razvojna agencija napisala je projekt i prijavila ga na javni poziv.

Cilj ovog projekta je poboljšanje života branitelja. Kroz projekt je osigurana nadopuna socijalne skrbi za 45 korisnika, od psihosocijalne pomoći i pomoći u kući. Obavit će se edukacije za sve koji će pružati usluge ciljanoj skupini, također i za 9 gerontodomaćina i domaćica, te za socijalnu radnicu te voditeljicu projekta.  Braniteljima se pruža pomoć u kući, a pomoć je posebno potrebna kod ratnih vojnih invalida. Kroz provedeno istraživanje došlo se do rezultata kako ima 60 branitelja koji živi u samačkom domaćinstvu, te 65 njih koji imaju prihode manje od 3500 kn. Kroz projekt je uključeno 45 korisnika o kojima brine 9 gerontodomaćina ili domaćica. Dakle, kroz projekt se zaposlilo 9 gerontodomaćica ili domaćina, voditeljica projekta te jedna socijalna radnica. Održana je početna konferencija projekta 9.6.2020. u restoranu „Terasa“.

UDRUGA HVIDR-a DARUVAR 1

Partneri ovog projekta su: Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Daruvara te Gradski ogranak udruge hrvatskih dobrovoljaca Domovinskog rata općine Dežanovac.

Drugi veliki projekt udruge HVIDR-a je  „Mirovina nije za mirovanje“. Nositelj projekta je udruga HVIDR-a Daruvar, a projekt je napisala Razvojna agencija Daruvar. Ukupna vrijednost projekta je 942.155,38 kn. Projektom su se potakle starije osobe na aktivno starenje na području Grada Daruvara i Grada Lipika te su im omogućeni brojni sadržaji kako bi se potaknuo zdraviji i aktivniji život. Omogućeno im je da svojim znanjem i iskustvom doprinose rastu i razvoju svoje zajednice. Neke od aktivnost su tjelesne i psihičke aktivnosti, poludnevni boravak, predavanja o raznim temama, informatičke radionice i sl. 12.ožujka 2021. održana je početna konferencija projekta u prostoru Društveno-kulturnog centra u Daruvaru.

UDRUGA HVIDR-a DARUVAR 2

Parteri projekta su: Grad Daruvar, Grad Lipik, Udruga hrvatskih branitelja 1991. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Zahvaljujemo se udruzi HVIDR-a Daruvar na povjerenju te smo sretni što smo dio ovakvih priča. Veselimo se novim projektima i novim suradnjama!

Podijeli
Categories: Novosti

Skip to content
Visit Us On Facebook