Visit Us On Facebook

Udruge Općine Sirač

Objavio RADA

Uvijek se razveselimo kada nam se obrate za pomoć naši stalni klijenti, Udruge s područja Općine Sirač, koji su nam svojom aktivnošću i trudom posebno prirasli srcu. Zalaganjem i radom stekli smo njihovo povjerenje, stvorili odličnu poslovnu suradnju, ali i nova prijateljstva. Udruge imaju našu veliku podršku i potporu  te uvijek mogu računati na nas za prijavu projekata. Dosad smo surađivali sa DVD Sirač, ŠRD Pastrva, Streljačko društvo ”Pobjeda” Sirač, NK ”Kamen” Sirač te Udrugom Nijemaca i Austrijanaca Sirač i prijavili za njih brojne projekte.

DVD Sirač je udruga dobrovoljnih vatrogasaca od interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara. Članovi društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara te obavljaju i druge poslove kojima se podupire ova djelatnost. Radi promicanja interesa zaštite od požara i vatrogastva te ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo surađuje s drugim pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu. 

DVD Sirač prijavilo se na natječaj Tip operacije 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, kojim žele dobiti potrebna sredstva za poboljšanje energetskih svojstava zgrade vatrogasnog doma u Siraču. Projekt je odobren a ukupna vrijednost projekta iznosi 418.692,59 kn.

NK „Kamen“ Sirač osnovan je 1937. pod imenom „Jadran“ koji djeluje do 1956. godine, 1957. osnovan je NK „Radnik“ koji je dobio ime s obzirom na strukturu zaposlenosti stanovništva. Igralište Lanara morali su urediti kako bi se mogli natjecati s drugim klubovima s ovoga područja. 1971. osnovan je još jedan nogometni klub, omladinski nogometni klub „Bratstvo“ s kojim se, zbog loše financijske situacije oba kluba, NK „Radnik“ 1977. povezao u nogometni klub „Kamen“.

NK „Kamen“ redovno se prijavljuje na nacionalne natječaje kao što su Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina, Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja  i sl.

Streljačko društvo osnovano je 1955. Godine pod nazivom Streljačko društvo ”Pobjeda”. 1977. godine Društvo mijenja ime u Streljačko društvo „ Kamen“ Sirač koje nosi do 1996 kada ponovno postaje Streljačko društvo ”Pobjeda” Sirač. U Siraču je 1983. godine uređena peterostazna automatska streljana za zračno oružje. 1994. godine uređuje se nova streljana u prostorima zgrade Općine Sirač te se povećava broj staza te ih ukupno ima 9. Strijelci su postizali zapažene uspjehe na općinskim, županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima. Streljačko društvo ”Pobjeda” Sirač bilo je u mirovanju do studenog 2018.
Streljačko društvo od svoje ponovne aktivacije ažurno je i aktivno te prijavom na nacionalne natječaje pokušava ostvariti sredstva kojima će unaprijediti svoje djelovanje. Redovno se prijavljuju na natječaje poput Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja  i drugih.

ŠRD „Pastrva“ Športsko ribolovno društvo ”Pastrva” u Registar udruga upisano je 24.04.2001. godine. Društvo djeluje na području sporta, u djelatnostima kao što su: Sudjelovanje u sportskim natjecanjima, sportska priprema, sportska poduka, sportska rekreacija, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi, upravljanje sportskim objektima za rekreaciju i športski ribolov,  te u području zaštite okoliša i prirode, u djelatnostima: očuvanje prirode, zaštita okoliša i ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

ŠRD „Pastrva“ se s dva projekta prijavilo na natječaj za Tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“  kojim je predviđeno uređenje i opremanje poučne staze Staza redovnika, pustinjaka i kaludžera uz kanjon rijeke Pakre.  Cilj poučne staze je poticanje čovjeka da promiče i koristi rekreacijske, zdravstvene i turističke funkcije šuma te prirodne ljepote krajobraza i promovira održivo korištenje nedrvnih šumskih proizvoda. Unutar obuhvata postavit će se info – ploče sa informativnim i edukacijskim sadržajima za posjetitelje i korisnike. Također, kroz drugi projekt, prijavljen na isti natječaj, uređuje se i oprema poučna staza pod nazivom Biciklističko – turističke staze uz kanjon rijeke Pakre na nekadašnjoj trasi šumske uskotračne željeznice. Uređenju poučne staze pristupa se uz načelo minimalne intervencije. Svi materijali koji će se koristiti bit će prirodni, npr. prirodni kamen, drvo i sl. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi 1.423.314,78 kn.

Osim toga, ŠRD Pastrva također se redovno prijavljuje na nacionalne i donatorske natječaje te tako pokuša ostvariti sredstva za sve aktivnosti koje kao Društvo planiraju.

Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač osnovana je 2015. godine radi ostvarivanja interesa, ciljeva i potreba građana Republike Hrvatske različitih narodnosti koji imaju zajednički materinji jezik – njemački, a pripadnici su njemačke ili austrijske nacionalne manjine ili su podrijetlom Nijemci li Austrijanci. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač ove godine nam se prvi put obratila te smo pripremili prijavu za  Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini čijim sredstvima planiraju provesti dvije manifestacije, Dan njemačkog jedinstva i Dan Republike Austrije.

Zahvaljujemo se našim klijentima na povjerenju te smo sretni što smo dio ovakvih priča. Svaki samostalni angažman udruga kroz prijave na natječaje povećava kvalitetu njihovog djelovanja te financijski rasterećuje općinski proračun.

Podijeli
Categories: Novosti

Skip to content
Visit Us On Facebook