Visit Us On Facebook

ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU

Objavio RADA

Uloga HAMAG-a i HBOR-a kao financijskih instrumenata u hrvatskom gospodarstvu je velika. Kod ovih kredita za poduzetnike bitno je naglasiti da su jednako namijenjeni poduzetnicima početnicima odnosno fizičkim osobama s planom osnivanja poduzeća, ali isto tako i aktivnim poslovnim subjektima odnosno poduzećima koja su već na tržištu. Ovisno o vrsti ulaganja, otvorena je mogućnost odabira kreditne linije koja najviše odgovara potrebama klijenta/investitora. Svaka kreditna linija ima svoje uvjete i prateću dokumentaciju (unaprijed predviđene obrasce – zahtjeve, izjave, tablice, upitnike i sl.), koje je nužno popuniti na odgovarajući način i sukladno Poslovnom planu/Investicijskoj studiji. Osim toga, nije svaka kreditna linija namijenjena svim poduzetnicima i vrstama ulaganja (neke su linije primjerice namijenjene konkretno za početnike, mlade, žene, fizičke osobe sa planom osnivanja poduzeća, samo poduzeća starija od dvije godine itd.). U nastavku teksta navodimo aktualne i najpovoljnije kreditne linije za poduzetnike i početnike.

ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU 1

HAMAG

HAMAG spada u ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) zajmove. ESIF zajmovi izvrsna su prilika kako za poduzetnike početnike ili one u nastajanju (sa planom osnivanja poduzeća), tako i za aktivne poduzetnike iz sektora mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Uz najniže kamatne stope na tržištu koje se kreću već od 0,1% (do 1%), uz mogućnost počeka do godine dana, bez troškova obrade i/ili rezervacije sredstava te bez valutnog ili kamatnog rizika (kamate su fiksne), započeti ili unaprijediti poslovanje nikada nije bilo povoljnije i lakše.

ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU 2

ESIF se zajmovi dijele na dva investicijska programa (Mikro do 25.000,00 eura i Mali do 50.000,00 eura) te jedan program za obrtna sredstva (do 25.000,00 eura). Investicijski se zajmovi moraju potrošiti unutar 6 mjeseci, dok se za razliku od zajmova za obrtna sredstva troše unutar 3 mjeseca nakon provedenog ulaganja. I jedni i drugi su isključivo namjenski i služe budućim (novim) investicijama što znači da refinanciranja, reprogrami, zatvaranje postojećih obveza i slično nije moguće. Investicijski zajmovi koriste se uglavnom za ulaganja u osnovna sredstva (nekretnine, oprema, uređaji, strojevi, alati itd.), pri čemu se i kod ovih zajmova može alocirati do 30% iznosa zajmova u obrtna sredstva (minimalno 70% mora biti alocirano prema osnovnim sredstvima za rad). Obrtna sredstva služe pokrivanju tekućih troškova – najma poslovnog prostora, plaća (bruto), režija, sirovina, repromaterijala, zaliha itd., ovisno o vrsti poslovne aktivnosti. Prijavitelji na ESIF zajmove mogu biti registrirana poduzeća ali i fizičke osobe sa planom osnivanja poduzeća.


ESIF ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU 3

Financijski instrumenti Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovih Financijskih instrumenata subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno se odobravaju zajmovi u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Uvjeti su slični kao i za klasične investicijske zajmove, uz kamate koje iznose 0,1% ili 0,25% ovisno o razvijenosti JLS ulaganja.


HBOR

ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU 4

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.


PODUZETNIŠTVO MLADIH, ŽENA I POČETNIKA

ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU 5

Prihvatljivi korisnici su poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici (start-up) i žene poduzetnice. Najviši iznos kredita iznosi 2.000.000,00 kn, ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja, pri čemu se može kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, osim za kredite u iznosu do 700.000,00 kn kod kojih je moguće kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.


INVESTICIJE PRIVATNOG SEKTORA

ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU 6

Prihvatljivi korisnici su poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove. Najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.


ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ

ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU 7

Prihvatljivi korisnici su mali i srednji poduzetnici koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit, koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti i koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima. Način kreditiranja je isključivo putem poslovnih banaka.


INVESTICIJSKI KREDITI ZA RURALNI RAZVOJ

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.


OSTALI KREDITI ZA PODUZETNIKE HBOR-a

– izvoz, investicije javnog sektora, EU projekti, obrtna sredstva, financijsko restrukturiranje.

Autor
Tea Ljevaković

razvojna.tea@daruvar.hr

ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU 8

Preuzmite članak

ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU


ULOGA HAMAG-a I HBOR-a U HRVATSKOM GOSPODARSTVU 9
Podijeli
Categories: EdukacijaNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook