Visit Us On Facebook

Usporedba prednosti i nedostataka pravnih subjekata

OBRTJ.D.O.O.D.O.O.
Temeljni kapitalNema1020000
Troškovi osnivanjacca 400,00 kncca 800,00 kncca 3.500,00 kn
Mjesto registracijeOnline servisi e-obrt, on line servis START(e-građani), nadležni ured državne uprave u Županiji ili Gradujavni bilježnik, on-line servis START (e-građani)odvjetnik i/ili javni bilježnik, on-line servis START ( e-građani )
KnjigovodstvoJednostavno knjigovodstvoDvojno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o računovodstvuDvojno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o računovodstvu
Članstvo u KomoriHrvatska obrtnička komoraHrvatska gospodarska komoraHrvatska gospodarska komora
DjelatnostiSve dopuštene djelatnosti uz posjedovanje odgovarajuće stručne spreme Sve dopuštene djelatnosti bez obzira na stručnu spremuSve dopuštene djelatnosti bez obzira na stručnu spremu
Oporezivanje dobiti Progresivna 12%, 25% , 40% (ovisno o visini dohotka). Kod paušalnog obrta plaćanje je tromjesečno20% .Ukoliko se isplaćuje dividenda još 12% + prirez ( ovisno o gradu/općini gdje je prebivalište) 20% .Ukoliko se isplaćuje dividenda još 12% + prirez ( ovisno o gradu/općini gdje je prebivalište)
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost:Naplaćeni račun i plaćene faktureIzdani računi i primljeni računi(neovisno o naplati / plaćanju)Izdani računi i primljeni računi(neovisno o naplati / plaćanju)
Zapošljavanje Nema ograničenjaNema ograničenjaNema ograničenja
Doprinosi -minimalni osobni dohodak Prema trenutnoj osnovici za 2020 g. od cca 5.682,30 kn/mj. minimalni doprinosi iznose cca 2.074,04 kn/mj.  + porez i prirez+Z.O.Minimalna bruto I plaća je trenutno 4.062,51 kn. (za direktore 5.682,30 kn).Minimalna bruto I plaća je trenutno 4.062,51 kn. (za direktore 5.682,30 kn).
Osnovica za pušaliste iznosi 3.496,80 kn/mj. minimalni doprinosi iznose cca 1.276,33 kn/mjesečno.Doprinosi + z.o. bi iznosili cca 1.482,81 (za direktore 2.218,14 )Doprinosi + z.o. bi iznosili cca 1.482,81 (za direktore 2.218,14 )
Doprinosi-maksimalni osobni dohodakOstvareni dohodak podliježe oporezivanju po progresivnoj stopi od 24%, ili 36% te doprinosima kao na plaću, a to u gruboj kakulaciji može iznositi i više od 50%. Dakle, obrt je jedan od nametima najopterećenih oblika poslovanja.Na ostvarenu dobit plaća se porez na dobit 12% (18%) + porez kod isplate dobiti 12% i prirez ukoliko se ista isplaćuje.Na ostvarenu dobit plaća se porez na dobit 12% (18%) + porez kod isplate dobiti 12% i prirez ukoliko se ista isplaćuje.
Ukoliko nema ostvarenog dohotka (npr. prve godine poslovanja), obveza plaćanja paušala postoji bez obzira na to (osim kod obrta uz radni odnos).
Obveza javne objaveNe, obrtnik predaje obrazac DOHDa, GFI POD: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke uz financijski izvještajDa, GFI POD: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke uz financijski izvještaj
OgraničenjaOsobna odgovornost - NEOGRANIČENAOsobna odgovornost - OGRANIČENAOsobna odgovornost - OGRANIČENA
Ulazak u PDV sustav Moguće, osim za paušaliste.Moguće.Moguće.
Skip to content
Visit Us On Facebook