Visit Us On Facebook

UVJETE I KRITERIJE ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA U 2024. GODINI

Objavio Filip Medak

Fond će dodjeljivati sredstva za neposredno sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća u 2024. godini sukladno Tehničkim uvjetima (Prilog), a u okviru sljedećih aktivnosti:

A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite  elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne  od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1.1) i ugradnju tehničkih sustava  za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2 ili M3),

A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz  provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1), 

A3: ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode  korištenjem obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2),

A4: ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (M3 ili kombinacija M3 i M4). 

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova  kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Prijavitelji mogu biti fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave.

Fizičke osobe – građani koji 50% i više bruto podne površine obiteljske kuće koriste za obavljanje gospodarske djelatnosti ne mogu biti korisnici sredstava Fonda.

Fond će za provedbu mjera energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. osigurati ukupno 120.000.000,00 eura.

Sredstva će se dodjeljivati u visini do ukupno 62.120,00 eura po prijavi

Fond će kao prihvatljive i opravdane troškove prihvaćati:

• izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala

• izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,

• nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv,

Podnošenje prijava će započeti danom objave Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024. godine.

Za više informacija na linku: https://www.fzoeu.hr/hr/objavljeni-uvjeti-za-sufinanciranje-energetske-obnove-obiteljskih-kuca-u-2024-godini/9645

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook