Visit Us On Facebook

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresu

Objavio RADA

Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošta i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020.

U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura i pogon u području pošte i telekomunikacija podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije je 26.476.081,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  • Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  • Grupa 3.: Izvedba radova.

Prijave su moguće do 16. svibnja 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook