Visit Us On Facebook

Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva

Objavio RADA

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije koja je oštećena potresima.

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri čiji je osnivač Republika Hrvatska,
 2. Opća bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 3. Specijalna bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave,
 4. Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 5. Dom zdravlja čiji je osnivač Republika Hrvatska,
 6. Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te druga pravna osoba kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, odnosno ona kojoj je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
 7. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 2. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 3. Grupa 3.: Izvedba radova
 4. Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
 5. Grupa 5.: Promidžba i vidljivost

Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinoj operaciji iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Prijave su moguće do 01. svibnja 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook