Visit Us On Facebook

Vrtić koji gradi budućnost djece

Prijavitelj: Grad Daruvar

Partneri: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar

Naziv projekta: Vrtić koji gradi budućnost djece (UP.02.2.2.16.0158)

Naziv poziva: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Cilj projekta: Unaprjeđenje usluga kroz produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Održivost projekta: Tijekom provedbe projekta razvit će se ljudski potencijali koji omogućavaju izgradnju svoje institucionalne održivosti kod partnera. Bit će moguć prijenos rezultata i/ili izlaznih komponenti (outputa) projekta na druge lokalne samouprave/vrtiće, jer se radi o modelu za poboljšanje kvalitete života građana.

Očekivani rezultati: Unaprjeđenje ranog i predškolskog odgoja djece te veći obuhvat djece, omogućavanje bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji sa članovima koji su uključeni u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ukupan iznos projekta: 1.511.276,93 kuna. Državni proračun Republike Hrvatske iznosi 15% (226.691,54kn), a Europski socijalni fond 85% (1.284.585,39kn).

Trajanje projekta: 20 mjeseci (23.12.2021. – 23.08.2023.)

Kontakt osoba: Ivana Marinić, 095/549-2647, razvojna.ivana@daruvar.hr

Dodatne informacije možete pronaći na slijedećim web stranicama:

•Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr

• Hrvatski zavod za zapošljavanje https://www.hzz.hr/

• Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike: https://mrosp.gov.hr/

Preuzmi Dokument

Vrtić koji gradi budućnost djece 1
Skip to content
Visit Us On Facebook