Visit Us On Facebook

Zaklada „Hrvatska za djecu“ raspisala je Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata usmjerenih na dobrobit djece i mladih

Objavio RADA

Zaklada „Hrvatska za djecu“ raspisala je Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji za ovaj Javni poziv su: 

  1. organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  3. javne ustanove
  4. tijela državne uprave
  5. tijela jedinica lokalne samouprave
  6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe/projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn

Prijave pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata temeljem ovog Javnog poziva vrše se samo i isključivo elektroničkim putem i to on-line popunjavanjem i slanjem elektroničkog obrasca.

Poziv je otvoren za podnošenje prijava zainteresiranih pravnih osoba od 17. svibnja 2021. godine do 16. lipnja 2021. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook