Visit Us On Facebook

Zaklada “Kultura nova” je objavila Javni poziv na predlaganje projekata u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022.

Objavio RADA

Zaklada je 18. veljače 2022. u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti u Programskom području 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje.

Na Javni poziv u okviru Programa podrške 2022 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti.

Podrška u Programskom području 7 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od sljedećih kategorija:

a) podrška za jednokratne projekte do 40,000 kn

b) podrška za kontinuirane projekte do 40,000 kn

Provedba aktivnosti

  • u kategoriji a) može započeti i završiti bilo kad u razdoblju od 1. 7. 2022. do 30. 6. 2023.
  • u kategoriji b) mora trajati kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 7. 2022. do 30. 6. 2023.

Na Javni poziv prijavu mogu podnijeti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

Da bi prijava bila prihvatljiva moraju proći najmanje dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava prijavitelju u Programskom području 7, kategoriji a.

Rok za podnošenje prijava je 24. ožujka 2022., 16 h.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook