Visit Us On Facebook

Zaklada Slagalica ponovno objavila Poziv za ad-hoc akcijske projekte

Objavio RADA

Zaklada Slagalica je u okviru Fonda za aktivno građanstvo za Republiku Hrvatsku objavila Poziv za ad-hoc akcijske projekte. Rok za podnošenje projektnih prijedloga: trajno otvoreni Poziv do 24. kolovoza 2023. ili do iskorištenja sredstava.

Glavna svrha Poziva za Ad hoc akcijske projekte je podržati organizacije civilnog društva i građanske inicijative u situacijama koje zahtijevaju hitan odgovor, bilo u odnosu na neposredne izazove i prijetnje (primjerice, pritisci na građanski prostor i pojave govora mržnje) ili na neposredne prilike za utjecaj na javno mnijenje i političke procese kroz različite oblike sudjelovanja građana i javnog djelovanja, uključujući kampanje, zagovaranje, pravne, komunikacijske ili druge akcije.

Projektni prijedlozi moraju doprinijeti jednom (ili više) prioritetnih područja:

  • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
  • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
  • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
  • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
  • Okoliš i klimatske promjene,
    a njihov utjecaj, potpomognut Pozivom, mora doprinijeti barem jednom od učinaka Programa:
  1. Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
  2. Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
  3. Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman.

Više informacija i natječajna dokumentacija 

Više na POVEZNICI

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook